Zadaniem systemów hydroizolacji jest skuteczna ochrona obiektów budowlanych przed szkodliwym działaniem wody i pary wodnej w każdych możliwych warunkach. Niezależnie od miejsca zastosowania, rodzaju podłoża, występowania ciśnienia pozytywnego/negatywnego (lub jego braku), niesprzyjającej temperatury czy innych negatywnych warunków środowiskowych, zagrożenia wystąpienia zwiększonej pracy podłoża, jego zarysowania, pracy strefy dylatacyjnej, nietypowych obciążeń np. dynamicznych, czy wibracji zastosowany system izolacji musi niezawodnie spełniać swoje zadanie i zapewnić bezpieczną eksploatację chronionych elementów i powierzchni.

Mając powyższe na uwadze firma Hufgard opracowała pod marką OPTOLITH specjalistyczne systemowe rozwiązania – linię produktów Optostop. Znajdują one swoje zastosowanie w ochronie pomieszczeń mokrych typu łazienki, łaźnie, kuchnie, pralnie, sauny, stanowią skutecznie zabezpieczenie tarasów, balkonów, piwnic, murów oporowych, powierzchni betonowych i żelbetowych, również ścian zbiorników wodnych i basenów.

Wyróżniającym się produktem wchodzącym w skład rozwiązań systemowych Optostop jest wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna – AquaFlex 2K. Produkt ten – sygnowany logiem unikalnej receptury NIE DO PODROBIENIA – jest mieszanką wyselekcjonowanych drobnoziarnistych kruszyw, wysokojakościowego cementu, polimerów oraz specjalnych dodatków. Jest gotowy do użycia po zmieszaniu ze sobą składników A (proszku) i B (płynu). Po naniesieniu na powierzchnię i wyschnięciu tworzy wyjątkowo elastyczną wodoszczelną membranę mostkującą rysy do 3mm zarówno w dodatnich jak i ujemnych (-20°C) temperaturach, odporną na pozytywne i negatywne ciśnienie. Cechuje ją doskonała przyczepność do podłoża. Może być stosowana do zabezpieczania elementów podlegającym odkształceniom, poddawanym obciążeniom termicznym, dynamicznym i wibracjom. Produkt jest także odporny na działanie UV.

 

Pełne zastosowanie

Dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna Optostop AquaFlex 2K marki OPTOLITH przeznaczona jest do wykonywania powłok wodochronnych na różnego rodzaju powierzchniach i obiektach budowlanych. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych  do wykonywania izolacji podpłytkowej w pomieszczeniach mokrych (łazienki, sauny, łaźnie, pralnie, kuchnie, obszary plaży przy basenach, zaplecza sanitarne, pomieszczenia socjalne) oraz na tarasach i balkonach. Może być również stosowana na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym lub lastryko – pod warunkiem, że są czyste, odtłuszczone i mocno związane z podłożem.

Optostop AquaFlex 2K marki OPTOLITH izoluje i zabezpiecza również konstrukcje, na które woda działa pod ciśnieniem, czyli zbiorniki na wodę, niecki basenów, rury betonowe, kanały odprowadzające wodę, oraz inne obiekty inżynieryjne. Sprawdza się w przypadku ścian i podłóg poniżej poziomu gruntu (piwnic). Zabezpiecza (poprzez uszczelnienie ich powierzchni) betonowe elementy prefabrykowane poddawane obciążeniom dynamicznym i wibracjom. AquaFlex 2K może być także stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych mineralnych powierzchniach podlegającym odkształceniom. Ze względu na swoją wyjątkową elastyczność warstwa izolacji AquaFlex 2K stanowi warstwę odprężającą – niwelując część naprężeń i odkształceń podnosi bezpieczeństwo rozwiązania systemowego.

Jak aplikować?

Przed przystąpieniem do wykonywania prac izolacyjnych zaleca się zabezpieczenie podłoża przed wpływem bezpośredniego działania promieni słońca, wiatru i deszczu. Bardzo ważne jest również właściwe przygotowanie podłoża, które należy koniecznie oczyścić z mleczka cementowego, brudu, pyłu, substancji oleistych, smarów oraz innych zanieczyszczeń i luźnych fragmentów. Podłoża betonowe/żelbetowe należy przygotować mechanicznie np. przez hydromonitoring, śrutowanie lub skuwanie. W razie potrzeby podłoże należy naprawić, wyrównać i/lub wykonać jego reprofilację przy pomocy produktów z grupy Optoplan np. AMT Rapid, AMT Easy lub BES Rapid. Dobrze przygotowane podłoże musi być mocne/nośne, równe, czyste i suche (trzeba pamiętać, że zastosowanie produktu na wilgotne podłoże może obniżyć przyczepność lub wydłużyć proces utwardzania materiału). Następnie wszystkie podłoża mineralne (tynki, posadzki, powierzchnie betonowe, żelbetowe) należy koniecznie zagruntować preparatem Optogrunt AquaForte.

Hydroizolacja w piwnicach oraz pomieszczeniach mokrych w miejscach newralgicznych m. in. w narożach pomiędzy podłogą i ścianą wymaga wykonania wzmocnienia pachwinowego przy zastosowaniu systemowych taśm i kształtek uszczelniających. W przypadku niecek basenowych i zbiorników wodnych, wzmocnienia połączeń płaszczyzn są niezbędne, a w razie potencjalnego ryzyka dużego obciążenia wodą (ściany fundamentowe, zbiorniki wodne), miejsce prostopadłego łączenia płaszczyzn należy wyoblić. Zaleca się również zbrojenie całej powierzchni siatką z włókna szklanego. Także dylatacje i nacięcia w betonie, miejsca łączenia elementów, odpływy, przejścia rur, kabli elektrycznych, itp. należy odpowiednio uszczelnić taśmami systemowymi.

Po wykonaniu wcześniejszych zaleceń, wlać ciekły składnik B do pojemnika o odpowiedniej wielkości. Powoli mieszając, stopniowo dodawać sypki składnik A. Mieszać dokładnie przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do mieszania składników należy używać wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. Nie wolno dodawać wody! Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użycia przez około 1 godzinę. Zaprawę hydroizolacyjną Optostop AquaFlex 2K można nanosić wałkiem, pędzlem, szpachlą/pacą lub agregatem do natrysku zapraw. Zaprawę układa się w dwóch warstwach o grubości 1-2 mm każda (w odstępie 24h, metodą na krzyż). Należy zwracać uwagę na ciągłość warstw i brak pęcherzy powietrza. Siatkę zbrojącą – jeśli zachodzi potrzeba  jej użycia – układa się między dwoma warstwami izolacji podobnie jak systemowe taśmy i kształtki. W celu usunięcia nierówności na/z powierzchni izolacji, paskujemy lub szlifujemy tylko w pełni utwardzony materiał.

Dla prawidłowego przebiegu aplikacji i utwardzania izolacji wymagana jest temperatura (podłoża i otoczenia) od +8°C do +25°C i wilgotność względna powietrza poniżej 75%.

Optostop AquaFlex 2K marki OPTOLITH to wysokoelastyczna dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna składająca się z dwóch komponentów: zmodyfikowanego proszku zawierającego cement i dodatki oraz specjalnego spoiwa. Mikrozaprawa tworzy na powierzchni elastyczną membranę o doskonałych właściwościach przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Znakomicie sprawdza się na  powierzchniach poddawanych obciążeniom dynamicznym i wibracjom oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi zjawisko znacznych amplitud temperatur. Jest bardzo elastyczna – mostkuje rysy do 3mm.

OPTOLITH Optostop AquaFlex 2K

Producent: Hufgard

Cena brutto zestawu 33,5 kg (worek 25 kg + kanister 8,5 kg) – 650 zł