Nadrzędnym założeniem architektów z pracowni WXCA było znalezienie formy wyrażającej tożsamość Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, komunikującej artystyczną śmiałość, otwartość na eksperyment, witalność. Projektanci chcieli stworzyć budynek o wyrazistym charakterze, współgrający z kontekstem przestrzennym nowej lokalizacji – kameralnym terenem wśród zieleni położonym nad Wisłą oraz z pobliskim Parkiem Grzegórzeckim.

Bryła budynku tworzy animującą, chroniącą od hałasu pierzeję dla wartościowego ekologicznie parku, korzystając jednocześnie z cienia, kojącego widoku i korzystnego mikroklimatu, jaki oferuje jego sąsiedztwo. Budynek współgra z istniejącą zielenią, w pełni zachowując jej najbardziej wartościowe okazy oraz tworząc kompleks wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeni poświęconych muzyce. Elementami zagospodarowania terenu miałyby być połączone ze sobą, zróżnicowane przestrzenie plenerowe wśród wysokiej i niskiej roślinności, będące miejscami dla wydarzeń takich jak koncerty pod gołym niebem czy nieformalne miejsca występów studenckich. Obiekt razem z otwartymi dla mieszkańców i mieszkanek terenami zielonymi wokół zaplanowano jako nowoczesny ośrodek pełniący funkcje dydaktyczne, kulturalne oraz artystyczne, a zarazem sprzyjającą scenerię dla pracy kreatywnej oraz aktywności społecznej studentów i studentek.

Zespół WXCA postawił na zwartą, funkcjonalną, organiczną formę nowej siedziby Akademii, pozostawiając 60% powierzchni działki na przestrzeń biologicznie czynną. Jej architekturę zaprojektowano z myślą o jak najlepszych parametrach akustycznych, ekologicznych i ekonomicznych oraz o naturalnych właściwościach krajobrazowych wyróżniających tę lokalizację. Przed zlokalizowaną w głębi działki bryłą pozostawiono przedpole z placem oraz siecią zielonych, nieregularnych ciągów komunikacyjnych w postaci ścieżek o różnej szerokości dochodzących do siedziby Akademii. Pomiędzy nimi mogłyby się znaleźć proste, geometryczne meble miejskie z naturalnych materiałów. Poprzez kompozycję przestrzenną architekci chcieli powiązać układy miejskiej zabudowy od strony północno-zachodniej działki z terenami nad Wisłą leżącymi po stronie południowo-zachodniej. Tym samym wpisali też Akademię Muzyczną w linearny pejzaż krakowskich placówek kulturalnych zwróconych ku rzece.

Strukturę wnętrz siedziby Akademii podzielono funkcjonalnie. Parter zaprojektowano jako otwartą, zapraszającą przestrzeń publiczną z kompleksem profesjonalnych sal koncertowych, w tym z największą salą koncertową dla 500 osób, salą kameralną, salą operowo-teatralną oraz organową. Na tym poziomie zaplanowano też wielokondygnacyjny, reprezentacyjny hol z rozłożystymi schodami oraz miejsca z gastronomią wylewającą się na park i dostępną dla mieszkańców i mieszkanek. Na wyższych piętrach znalazłyby się pomieszczenia o funkcjach dydaktycznych, jak biblioteka oraz sale do ćwiczeń i prób doświetlone naturalnym światłem wpadającym przez transparentną elewację. Kompleks technicznych zapleczy i magazynów i studia nagrań zlokalizowano na poziomie -1.

Zespół WXCA: Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Andrzej Bulanda, Anna Dobek-Lenczewska, Anna Majewska-Karolak, Michał Lipiec, Jerzy Marasek, Julia Pałęga, Małgorzata Bonowicz, Jakub Matela, Michał Sokołowski, Julia Shvets

Architektura krajobrazu: Łukasz Kowalski

Akustyka: Piotr Kozłowski, Pracownia Akustyczna Kozłowski

Wizualizacje: Piotr Banak