Polityka prywatności TRENDBLEND.PL

Serwis TRENDBLEND.PL prowadzony przez NTG MEDIA Sp. z o. o., REGON:383940404, NIP:6812077823, KRS:0000796085, Pcim 1436, 32-432 Pcim, bezwzględnie przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez akceptację treści niniejszej Polityki Prywatności przez Użytkownika w trakcie rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych teraz i w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Za przetwarzanie danych uznaje się operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

TRENDBLEND.PL informuje, że dane osobowe Użytkowników zbiera i przetwarza w następujących celach:

1. Dokonywanie we własnym zakresie lub na zlecenie TRENDBLEND.PL badań marketingowych, analiz rynkowych i konsumenckich, w tym badań poziomu zadowolenia Użytkowników ze świadczonych usług. Badania i analizy przeprowadza TRENDBLEND.PL w szczególności za pomocą ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie TRENDBLEND.PL. Uzyskane dane osobowe dotyczące m. in. wieku, zarobków oraz dane demograficzne będą wykorzystywane do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Serwisu do ich oczekiwań, jak również służą do wyliczeń statystycznych i stworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników niezbędnego do współpracy z partnerami marketingowym. Akceptując postanowienia Polityki Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takiej ankiety. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z jej otrzymywania.

2. Udostępnienia odbiorcom danych należących do kategorii użytkowników Serwisu, wyłącznie w zakresie, w jakim Użytkownik zezwolił na publikowanie informacji o sobie w Serwisie;

3. Należytego wykonywania i rozliczenia umowy pomiędzy TRENDBLEND.PL a Użytkownikiem, w tym informowania go o zmianach umowy, nowych ofertach, nowych możliwościach technicznych Serwisu;

4. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług TRENDBLEND.PL,

5. Weryfikacji, czy zarejestrowany Użytkownik spełnia wymagania Regulaminu.

OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników uzyskana przez TRENDBLEND.PL w trakcie rejestracji oraz w terminach późniejszych, są zabezpieczone przed wglądem i używaniem przez osoby trzecie. TRENDBLEND.PL sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych osobowym wyłącznie osobom uprawnionym.

Niezależnie od udzielonej zgody na przetwarzanie prze Użytkownika, TRENDBLEND.PL zobligowany jest do ujawnienia danych osobowych Użytkowników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa w trybie art. 29 i 30 ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (np. Policji czy też jednostkom prokuratury).

Dane osobowe podane przez Użytkownika przy okazji umieszczania na forum Serwisu komentarzy do artykułów i innych materiałów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony, również zarejestrowanych. Nie istnieją techniczne możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji, dlatego też dane tak ujawnione przez Użytkownika nie podlegają Polityce Prywatności, a TRENDBLEND.PL nie odpowiada za szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

TRENDBLEND.PL gwarantuje Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. W tym celu Użytkownicy sami wprowadzają zmienione dane rejestracyjne bądź kontaktują się przy użyciu adresu elektronicznego umieszczonego w Serwisie: sylwia@trendz.pl

UPRAWNIENIA TRENDBLEND.PL

TRENDBLEND.PL zastrzega sobie prawo zbierania danych dotyczących adresów IP uzyskanych w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych i związanych z administracją oraz ochroną serwerów i połączeń internetowych. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o częstotliwości połączeń z danego regionu). Treści publikowane przez Użytkowników podlegając ograniczonej moderacji. Stąd publikowane w Serwisie TRENDBLEND.PL treści są zgodne z linią programową przyjętą przez redakcję. Opinie wyrażane przez społeczność internetową na forum, w komentarzach lub w inny sposób, są prywatnymi opiniami użytkowników i mogą nie korespondują z opiniami autorów serwisu TRENDBLEND.PL. Autorzy TRENDBLEND.PL nie biorą na siebie odpowiedzialności za treści zamieszczonych reklam, jak i opinii oraz komentarzy o osobach trzecich umieszczanych przez Użytkowników. Takie opinie oraz komentarze mogą zostać usunięte w trybie kontroli przetwarzania danych określonej w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

TRENDBLEND.PL zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. O planowanych zmianach informuje się Użytkownika drogę elektroniczna na podany przez niego w trakcie rejestracji adres elektroniczny. Za zgodę Użytkownika na proponowane zmiany uznaje się dalsze korzystanie z Serwisu. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie https://trendz.pl/polityka-prywatnosci.

Korzystając z serwisu TRENDBLEND.PL Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności. W przypadku zmiany stanowiska w przedmiocie akceptacji treści Polityki Prywatności po rejestracji, Użytkownik jest proszony o zaniechanie korzystania z Serwisu i tym samym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: NTG MEDIA Sp. z o. o., REGON:383940404, NIP:6812077823, KRS:0000796085, Pcim 1436, 32-432 Pcim

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.