ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, άμεση ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, Διασκέδαση – Ψυχαγωγία και Αθλητισμός

– Οικονομία – Εφορία: Bάζει «χέρι» σε μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ Ούτε με την άκρη του ματιού τους δεν προλαβαίνουν να δουν χρήματα που τους οφείλει το Δημόσιο, φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν απλώς βεβαιωμένες και όχι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το μέτρο των αυτεπάγγελτων συμψηφισμών πληρωμών που περνούν από το ταμείο της Εφορίας και βεβαιωμένων οφειλών φορολογουμένων έχει ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2012, αλλά επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή ένα «τιτίβισμα» φορολογουμένου στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.

Ο χρήστης του twitter Δραχμαντινετζάντ ‏@giopso έγραψε χθες «ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό ότι η μπανανία θα κατασχέσει με το έτσι θέλω, 170€ από τον πατέρα μου». Ο πατέρας του «Δραχμαντινετζάντ» όπως προέκυψε στη συνέχεια δικαιούνταν αγροτική επιδότηση 170 ευρώ, τα οποία όμως όταν ήρθε η ώρα να καταβληθούν δεν πέρασαν καθόλου από τα χέρια του δικαιούχου. Τα πήρε απευθείας η Εφορία και έκανε συμψηφισμό με βεβαιωμένη -αλλά καθόλου ληξιπρόθεσμη –οφειλή, που αφορούσε την τρίτη δόση φορολογίας εισοδήματος με ημερομηνία λήξης πληρωμής στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Στις εύλογες απορίες που ακολούθησαν από διάφορους φορολογουμένους , ο κ. Θεοχάρης απάντησε:

«Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι μετά από αλλαγή στον νόμο το 2010 αν θυμάμαι καλά», απάντησε ο κ. Θεοχάρης μέσω twitter για να συμπληρώσει λίγο αργότερα «άρθρο11 ν3943/31-3-11 αλλάζει το αρ.83 ΚΕΔΕ : ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ "συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη" όχι ληξιπρόθεσμα».

Πράγματι, στο άρθρο 11 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται ότι «βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο».

Στην επόμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου αναφέρεται πως «ο συμψηφισμός μπορεί να διενεργείται και αυτεπάγγελτα με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας…»

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, οι συγκεκριμένες διατάξεις όταν καθιερώθηκαν σκόπευαν να μπλοκάρουν την συνήθη τότε πρακτική, μεγαλο-οφειλέτες να μπαίνουν σε μια ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης προκειμένου να πάρουν φορολογική ενημερότητα και να εισπράξουν επιστροφές ΦΠΑ ή επιδοτήσεις και αφού πλήρωναν μία δόση και εισέπρατταν τις επιστροφές, άφηναν απλήρωτες τις υπόλοιπες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ο ίδιος πάντως αναγνωρίζει πως ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός είναι άδικος και ενδεχομένως χρήζει διορθώσεων στην περίπτωση όπου στερεί τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα για εξόφληση βεβαιωμένης και μη ληξιπρόθεσμης οφειλής σε δόσεις, όπως ο φόρος εισοδήματος.

Τι συμψηφίζεται

Όπως προκύπ ΤΕΙ από την εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012 για το θέμα των συμψηφισμών «προτείνονται σε συμψηφισμό ή συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα τα χρέη που είναι βεβαιωμένα στο εν στενή εννοία Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη που προέρχονται από το εν στενή εννοία Δημόσιο (π.χ. Υπουργείο, 401 – Γενικό Στρατιωτικό νοσοκομείο Αθηνών, ντετεκτιβ κοστοσ 424 – Γενικό Στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσ/νίκης κ.λπ.),εφόσον υφίστανται κατά τον ίδιο χρόνο».

Δεν συμψηφίζονται σε καμία περίπτωση απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΑΤ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΠΔΔ, τράπεζας, κ.λπ.)

Επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Ο.Τ.Α. (Δήμοι, Περιφέρειες) , ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, Δημοσίων Επιχειρήσεων, νοσοκομείων που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. καθόσον δεν υφίσταται αμοιβαιότητα.

Οφειλές προς το Δημόσιο που υπόκεινται σε συμψηφισμό

Σε συμψηφισμό υπόκεινται:

α) Οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.

β) Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ν .3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄).

γ) Οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά (είτε με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με διοικητική πράξη).

δ) Οι παραγεγραμμένες οφειλές, οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχει συντελεστεί η διαγραφή των οφειλών, λόγω παραγραφής, αυτές αναβιώνουν προς τούτο κατά τις διατάξεις του άρθρου 119 Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.».

Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επί βεβαιωμένων οφειλών στο Δημόσιο

Σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. ή τελωνείο), ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. αν υφίσταται τίτλος επιστροφής, αν ο οφειλέτης αιτείται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από το Δημόσιο ή γνωστοποιεί την απαίτησή του κατά του Δημοσίου ο ίδιος ή η εκκαθαρίζουσα αρχή) ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Όταν η απαίτηση (εκτός των τίτλων πληρωμής, που υφίστανται στις Δ.Ο.Υ.) εκκαθαρίζεται ή πρόκειται να πληρωθεί από άλλη υπηρεσία του Δημοσίου (Δημόσιο με τη στενή του όρου έννοια), ο συμψηφισμός ζητείται με έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή.

Επισημάνσεις:

α) Στην περίπτωση πληρωμής ποσών από το Δημόσιο δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας όταν υφίστανται οφειλές σε αυτό αλλά υποχρεωτικά διενεργείται αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, κατά τα ανωτέρω.

β) Ο συμψηφισμός, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις διενεργείται και για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος απαλλάσσεται από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας ή ο τίτλος επιστροφής του έχει ποσό μικρότερο των 1.500 ευρώ για την είσπραξη του οποίου δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας.

γ) Όταν υφίστανται οφειλές και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού αυτών με απαίτηση του οφειλέτη (π.χ. από Δήμο) τότε χορηγείται κατά περίπτωση είτε αποδεικτικό ενημερότητας είτε βεβαίωση οφειλής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄).

ΠΗΓΗ: Euro2day.gr

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ τιμες λαρισα πειραιασ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ ΔΟΕ: Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, ιδιωτικοι ερευνητεσ τιμεσ όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, τιμες ντετεκτιβ σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί έ<a href="http:/ ΑστυνομίαΑστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου. ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ Θύμα κλοπής η Ανδριάνα Μπάμπαλη

Της έκλεψαν το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε αυτές τις μέρες την Ανδριάνα Μπάμπαλη που της έκλεψαν το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της!

 

 Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της για το περιστατικό και ανέβασε μια φωτογραφία του αυτοκινήτου ζητώντας όποιος γνωρίζει κάτι να την ενημερώσει.

 

Συγκεκριμένα, ΑΠΙΣΤΙΑ έγραψε στο twitter της: «ΕΚΛΑΠΗ: Ασημί Suzuki Swift Sport, IHZ5845 μπροστά από την πόρτα μου (Αγ. Παρασκευή) σήμερα το πρωί!», ενώ το πρωί της Δευτέρας ανέβασε ξανά μια φωτογραφία του αυτοκινήτου της, οργανώνοντας έτσι μια μικρή εκστρατεία στα social media, ώστε να το βρει, σε περίπτωση που κάποιος το έχει δει.

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ

source: http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=277427&catID=2
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ παρακολουθηση κινητου ντετεκτιβ πειραιασ…