ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στον εισαγγελέα στέλνει ο δήμαρχος Γιάννης Δημαράς ποιο φροντιστηριο να επιλεξω υπόθεση υπεξαίρεσης στο α' δημοτικό κοιμητήριο…”

Πάτρα: Μαύρο χρήμα σε νεκροταφεία ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στον εισαγγελέα στέλνει ο δήμαρχος Γιάννης <a href="http://www.dimokrati Kiaristera.gr/”>ΔΗΜΑΡάς υπόθεση υπεξαίρεσης στο α' δημοτικό κοιμητήριο

Σοβαρά στοιχεία κακοδιαχείρισης  και υπεξαίρεσης ανακύπτουν από την ΕΔΕ που διέταξε ο δήμαρχος της Πάτρας Γιάννης <a href="http://www.dimokrati Kiaristera.gr/”>ΔΗΜΑΡάς (φωτό) για την διαπίστωση ενδεχόμενων  πειθαρχικών ευθυνών, σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών νεκροταφείων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται σε χρονικό βάθος 5 ετών.

Ηδη από τα πρώτα στοιχεία της ΕΔΕ που διενεργείται από την Γενική Διευθύντρια του Δήμου κ. Ελένη Αλεξοπούλου, εντοπίστηκε και παραπέμπεται από τον Δήμαρχο στον εισαγγελέα και στον Γενικό Ειπθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπόθεση που αφορά υπεξαίρεση χρημάτων από συγκεκριμένο υπάλληλο του Ά Κοιμητηρίου, ο οποίος ακολουθούσε δύο μεθόδους για να καταχράται χρήματα που εισέπραττε από τα τέλη του Κοιμητηρίου και δεν απέδιδε στο Ταμείο του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλειάδα ακυρωμένων αποφάσεων είσπραξης, που εκδίδονταν στο Α’ Κοιμητήριο και αφορούσαν σε τέλη ενταφιασμού, ανακομιδών, καθαριότητας κ.λπ..

Με βάση τους αριθμούς των ακυρωμένων αποδείξεων που εκδόθηκαν στο Α’ Κοιμητήριο, έγινε αναζήτηση των αντιστοίχων που αρχειοθετούνταν στο έντυπο αρχείο και διαπιστώθηκε ότι αρμόδιος για την είσπραξη υπάλληλος, εξέδιδε και υπέγραφε αποδείξεις είσπραξης τελών, έδινε στους δημότες αντίγραφο της απόδειξης, κρατούσε αντίγραφο του τριπλοτύπου στο έντυπο αρχείο, ενημέρωνε τα χειρόγραφα τηρούμενα βιβλία – αρχεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οφειλετών και στην συνέχεια ακύρωνε τις αρχικώς εκδοθείσες αποδείξεις ή σε κάποιες περιπτώσεις επαναβεβαίωνε, μετά την τιμεσ φροντιστηριων α λυκειουκύρωση, για τον ίδιο υπόχρεο, ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που αρχικώς είχε βεβαιώσει.  

Με τον  τρόπο αυτό και λόγω έλλειψης ηλεκτρονικού αρχείου, συνδεδεμένου με την έκδοση των αποδείξεων, κατοχυρώνοντο κατ’ αρχήν οι δημότες σε ότι αφορά τις οφειλές τους, αφού η αναζήτηση των υποχρεώσεών τους γινόταν κυρίως μόνο από το έντυπο αρχείο, πλην όμως ο Δήμος δεν εισέπραττε τα καταβληθέντα ποσά, αφού οι πραγματοποιούμενες ακυρώσεις συνεπάγονταν την απόδοση μηδενικού ή πολύ μικρότερου ποσού στο Ταμείο του Δήμου.

Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προκύπτουν ακυρωμένες και μη επαναβεβαιωμένες αποδείξεις μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 της τάξεως των 2.200,00€.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της ΕΔΕ εντοπίστηκαν «παραποιημένες» αποδείξεις οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί από το εγκατεστημένο στο Α΄ Κοιμητήριο μηχανογραφικό σύστημα.

Η διαπίστωση περί «φερομένων παραποιημένων αποδείξεων» οδήγησε σε δειγματοληπτική αναζήτηση και λοιπών στοιχείων προκειμένου να εξεταστεί το μέγεθος και η έκταση της παρέμβασης.

Από την δειγματοληπτική αναζήτηση των ενταφιασμών του έτους 2013 προέκυψαν κατ’ αρχήν δέκα τρείς «ύποπτες» περιπτώσεις.

Σε αυτές  παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός της  απόδειξης είσπραξης που αναγράφεται ως μονοσήμαντο στοιχείο ανά ενταφιασμό στο οικείο βιβλίο, όταν εισάγεται ως στοιχείο στο εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα, αντιστοιχίζεται σε περίπτωση με αιτιολογία άσχετη με ενταφιασμούς και με διαφορετικό υπόχρεο οφειλέτη.

Επειδή τα ανωτέρω συμπεράσματα αναδεικνύουν ένα σοβαρότατο διαχειριστικό ζήτημα αναζητήθηκαν στοιχεία από δημότες προκειμένου να υπάρχουν πρωτότυπες αποδείξεις για να γίνει αντιπαραβολή. Όλες φέρουν την υπογραφή του συγκεκριμένου υπαλλήλου του Κοιμητηρίου.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος υπάλληλος δεν απέδωσε άμεσα στο Ταμείο ως όφειλε, αλλά καθυστερημένα ποσό 2.210,00€, αυτό που είχε εισπράξει το χρονικό διάστημα από 17/6/2013 έως και 6/7/2013 ενώ τυπικά είχε απομακρυνθεί από το Κοιμητήριο, από τις 8/7/2013.

Η απόδοση έγινε στις 20/8/2013, μετά δηλαδή από χρονικό διάστημα ενάμιση μήνα και ενώ είχε γίνει ήδη γνωστό ότι πραγματοποιείται Ε.Δ.Ε. για την διαχείριση των Κοιμητηρίων.

 

Επειδή τα πρώτα αυτά στοιχεία που προκύπτουν από την ΕΔΕ, αφορούν μία ιδιαίτερα σοβαρή διαχειριστική υπόθεση, που απαιτεί άμεση ενέργεια χωρίς να προαπαιτείται το πόρισμα της Ε.Δ.Ε, ο δήμαρχος Πατρέων κ. Γιάννης <a href="http://www.dimokrati Kiaristera.gr/”>ΔΗΜΑΡάς προέβη αμέσως στις παρακάτω ενέργειες:

-Ανέσ ΤΕΙλε τα υπαλληλικά καθήκοντα του συγκεκριμένου υπαλλήλου

– Ζήτησε την απολογία του υπαλλήλου ο οποίος αρνήθηκε την υπεξαίρεση και έκανε λόγο για συνδικαλιστική δίωξη

– Ζήτησε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για τη θέση του σε δυνητική αργία, μέχρι το Πειθαρχικό να αποφανθεί επί της οριστικής αργίας

– Έσ ΤΕΙλε την αναφορά στον εισαγγελέα για αξιολόγηση των ποινικών αδικημάτων.

– Έσ ΤΕΙλε την αναφορά στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή.

Παράλληλα, επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργείται προέκυψε πλήρης έλλειψη κτηματολογίου – ταφολογίου στα Κοιμητήρια και εξ’ αυτού η δυνατότητα ταυτοποίησης στοιχείων, ενημέρωσης μερίδων, είσπραξης τελών κ.λπ., έδωσε εντολή ώστε να συγκροτηθούν συνεργεία, που μετά από συνεννόηση μεταξύ τους και εφόσον αναζητηθούν τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά καιρούς συντάσσονταν από τις Δ/νσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών & την Δ/νση Έργων του Δήμου, ώστε να αποδώσουν το ταχύτερο δυνατό την τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και να γίνει αντιστοίχιση των τάφων με τα στοιχεία των ιδιοκτητών και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τελών ανά υπόχρεο κ.λπ. δεδομένου ότι ο Δήμος διαθέ ΤΕΙ από χρόνια την σχετική εφαρμογή χωρίς όμως μέχρι σήμερα να την έχει ενεργοποιήσει.

Υπενθυμίζεται ότι οι σοβαρές ενδείξεις για αδιαφανείς διαδικασίες και κακή διαχείριση στα Δημοτικά Νεκροταφεία προέκυψαν μετά την  εφαρμογή του νέου Οργανισμού λειτουργίας του Δήμου Πατρέων, την αλλαγή των προϊσταμένων των δύο Δημοτικών Νεκροταφείων και την επιλογή του  Δημάρχου να τοποθετήσει νέους Προϊστάμενους, αλλά και τις επισκέψεις- αυτοψίες του κ. <a href="http://www.dimokrati Kiaristera.gr/”>ΔΗΜΑΡά.

πηγή: ΑΜΠΕ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ασία: Ένας στους τέσσερις άνδρες παραδέχεται ότι είναι βιαστής!

Στην Παπούα Νέα Γουινέα, περίπου το 62% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι έχουν συνευρεθεί ερωτικά με γυναίκα χωρίς την συγκατάθεσή της…

Το ένα τέταρτο των Ασιατών παραδέχεται ότι έχει βιάσει γυναίκα, σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε σε έξι χώρες της περιοχής και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην Παπούα Νέα Γουινέα, περίπου το 62% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι έχουν συνευρεθεί ερωτικά με γυναίκα χωρίς την συγκατάθεσή της, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΗΕ.

„Τα συμπεράσματα της φροντιστηρια για προτυπα σχολεια έκθεσης επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της βίας κατά των γυναικών στην περιοχή. Και η βία είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων”, δήλωσε η Έμα Φούλου, εκ των επικεφαλής της έρευνας.

Η έκθεση με τίτλο „Γιατί Ορισμένοι Άνδρες Χρησιμοποιούν Βία Κατά των Γυναικών και Πώς Μπορούμε να το Αποφύγουμε;” βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν κατά το διάστημα 2010-2013 από 10.000 άνδρες και 3.000 γυναίκες στο Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, την Κίνα, την Ινδονησία, την Σρι Λάνκα και την Παπούα Νέα Γουινέα.

Η έκθεση παρείχε λεπτομερή στοιχεία για την βία που ασκούν οι άνδρες εις βάρος των γυναικών και τα κίνητρά τους.

Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού επιλέχτηκε για την πρώτη τέτοια έκθεση κυρίως επειδή τα Ηνωμένα Έθνη διαθέτουν πολλά ενεργά προγράμματα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στην Ασία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το ποσοστό σωματικής και σεξουαλικής βίας εις βάρος συζύγων και συντρόφων είναι υψηλό, καθώς στην Ινδονησία, για παράδειγμα, κυμαίνεται στο 26%, ενώ στην Παπούα Νέα Γουινέα στο 80%.

Μεταξύ των βιαστών που παραδέχονται την πράξη τους, το πιο κοινό κίνητρο που επικαλούνται είναι η αίσθηση σεξουαλικής κυριότητας.

„Παρότι το αλκοόλ συχνά θεωρείται ότι είναι φιλολογικά μαθήματα γυμνασίου ένας κοινός παράγοντας διάπραξης βίαιου εγκλήματος, λατινικά ήταν φροντιστηρια για πανελληνιεσ η λιγότερο κοινή απάντηση που έδωσαν οι ερωτηθέντες”, σύμφωνα με την έρευνα.

Η έρευνα αποπειράθηκε επίσης να εξετάσει το θέμα του βιασμού με θύματα άνδρες.

Στο Μπανγκλαντές, την Κίνα και την Ινδονησία, περίπου το 2% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι έχουν βιάσει άλλον άνδρα, ενώ στη Σρι Λάνκα και την Καμπότζη το ποσοστό ανέρχεται, κατά μέσον όρο, σε 3% με 4% και στην Παπούα Νέα Γουιένα σε 8%.

Όπως προκύπ ΤΕΙ, η Παπούα Νέα Γουινέα έχει σχετικά χαμηλό επίπεδο ισότητας των δύο φύλων, έλλειψη νομοθεσίας κατά του βιασμού, ενώ οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν οδηγήσει στην αποδοχή της βίας, εξηγεί η Φούλου.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι περίπου το 72% με 97% των ανδρών που παραδέχτηκαν ότι έχουν βιάσει δεν αντιμετώπισαν τις συνέπειες του νόμου.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

source: http://www.protothema.gr/greece/article/309756/patra-mauro-hrima-se-nekrotafeia/
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ…