ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ – https://spyro.com.gr/. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Ακριβότερο το χρήμα τον Οκτώβριο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά”

Ακριβότερο το χρήμα τον Οκτώβριο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Έτσι, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως 1 έτος υποχώρησε στο 2,97% από 3,1% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, τα επιτόκια χορηγήσεων αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση (επιτοκιακό περιθώριο) να διευρυνθεί κατά 0,11% στο 3,71%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2013, διαμορφώθηκε στο 5,61%, από 5,56% τον προηγούμενο μήνα. Αντιθέτως, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,06%, στο 1,90%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 0,20% και διαμορφώθηκε στο 14,86%.

trap

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,11% και διαμορφώθηκε στο 7,51%.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,19% και 9,36% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 0,12% στο 6,77% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 0,30% στο 6,19% για δάνεια από 250.000 ευρώ μέχρι 1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,21% στο 6,14% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε οριακή πτώση και διαμορφώθηκε στο 2,85%.