δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος Και στο delivery καφέ, δικηγοροσ αστικου δικαιου σοκολατούχων ροφημάτων και έτοιμων αφεψημάτων (όπως τσάι και χαμομήλι) επεκτείνεται η μείωση του ΦΠΑ στο 13%, δικηγοροσ επιχειρησεων δικηγόροι διαζυγίων σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, δικηγοροσ για δικηγοροι για πειθαρχικα δημοσιων υπαλληλων κληρονομικα αν και εξαιρετικά αργά αφού είναι πολύ πιθανό με το νέο έτος η Τρόικα να απαιτήσει την επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση, κτηματολογιο δικηγοροι στο 23%.”

Μειώνονται ΦΠΑ σε delivery και τέλη μεταχειρισμένων Ι.Χ. (vid) δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της τροπολογίας, «με την προ ΤΕΙνόμενη διάταξη της παραγράφου 5 προβλέπεται η υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του έτοιμου καφέ, των σοκολατούχων ροφημάτων και των έτοιμων αφεψημάτων (τσάι, χαμομήλι, κλπ.), στην περίπτωση που παρασκευάζονται από επιχειρήσεις εστίασης, κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του πελάτη. Με τη διάταξη αυτή ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατανάλωσης των ανωτέρω ποτών, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για επιτόπια ή όχι κατανάλωση».

Με άλλη τροπολογία που κατέθεσε επίσης το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται η μείωση του τέλους ταξινόμησης στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ώστε να ευθυγραμμιστεί η ελληνική νομοθεσία με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Έτσι, τα ποσοστά απομείωσης της φορολογητέας αξίας καθορίζονται πλέον με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου, καθώς και ανά κατηγορία αμαξώματος. Τα δε στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των ποσοστών των ενδιάμεσων μηνών καθορίζονται με την απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 126 του ν.2960/01.

Η εν λόγω προσέγγιση, όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας, αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση ότι το ποσό του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης δεν υπερβαίνει, έστω και σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό του εναπομένοντος τέλους που είναι ενσωματωμένο στην αξία των ήδη ταξινομημένων στη χώρα μεταχειρισμένων οχημάτων, καθόσον δύνανται να λαμβάνονται υπόψη με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο, οι διακυμάνσεις της αγοράς και οι υπολειμματικές αξίες και εφόσον απαιτείται, τα εν λόγω ποσοστά απομείωσης να τροποποιούνται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Η φορολογητέα αξία, μετά την απομείωση σύμφωνα με τα ως άνω ποσοστά, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο, αυξάνοντας ουσιαστικά τη βαρύτητα του κριτήριου των χιλιομέτρων στη συνολική απομείωση.

Τέλος, με την προ ΤΕΙνόμενη διάταξη δε θα λαμβάνεται πλέον υπόψη «η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία», για την αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εν γένει για τον αντικειμενικότερο προσδιορισμό της φορολογικής βάσης για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/XUWddjb3FIU” frameborder=”0″ width=”560″ height=”315″ allowfullscreen=”true”><iframe src="//www. YouTube.com/embed/9g_hr_y93jE” frameborder=”0″ width=”560″ height=”315″ allowfullscreen=”true”>