ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Παρά τη συνεχιζόμενη «βύθιση» της εγχώριας αγοράς καυσίμων, η βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου αυξάνει κι εφέτος την……

Αυξημένη η παραγωγή της βιομηχανίας πετρελαίου ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Λόγω της διεύρυνσης των εξαγωγών

Παρά τη συνεχιζόμενη «βύθιση» της εγχώριας αγοράς καυσίμων, η βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου αυξάνει κι εφέτος την παραγωγή της, περισσότερο μάλιστα από οποιονδήποτε άλλον κλάδο, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς απ' ό,τι το 2012, διαφοροποιώντας παράλληλα το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεών της.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, η διεύρυνση των εξαγωγών του κλάδου στη γειτονική Τουρκία και σε άλλες χώρες αφορά κυρίως ντίζελ και αντισταθμίζει σε γενικές γραμμές τις απώλειες που προκύπτουν από τους μειωμένους όγκους πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, χωρίς ωστόσο να επιφέρει αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων, λόγω της πτώσης των τιμών και της παράλληλης έντασης του ανταγωνισμού, που τείνουν να εκμηδενίσουν την κερδοφορία τους.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος παρ αγωγής της Βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου παρουσίασε αύξηση κατά 13,2%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση 17%. Η παραγωγή πετρελαιοειδών το 2013 υπολογίζεται ότι είναι κατά 22,2% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του έτους 2005, ενώ, αντιθέτως, ολόκληρη η βιομηχανική παραγωγή είναι μικρότερη από εκείνη του 2005 κατά 26,4%.

Πιο συγκεκριμένα, ο όγκος της παρ αγωγής του κλάδου αυξήθηκε τους έξι από τους επτά μήνες, με ρυθμό +2,3% τον Ιανουάριο (+23,6% τον ίδιο μήνα του 2012) +4,2% τον Φεβρουάριο (+9,8%), +23,5% τον Μάρτιο (+21,4%), +20,1% τον Μάιο (+7,5%), +30,8% τον Ιούνιο (+14,7%) και +14,2% τον Ιούλιο (-3,8%). Αντιθέτως, μειώθηκε με ρυθμό -1,0% τον Απρίλιο (+59,5%).

Συγχρόνως, παρουσιάζουν πτώση οι καθαρές τιμές των προϊόντων του κλάδου, δηλαδή χωρίς τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα τον περασμένο Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2012, οι τιμές τους στην εγχώρια αγορά ήταν κατά 5% χαμηλότερες, ενώ στη διεθνή αγορά ήταν κατά 3,9% χαμηλότερες.

Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε δολάρια ΗΠΑ ήταν κατά 5% χαμηλότερη εκείνης του πρώτου εξαμήνου του 2012, ενώ οι μέσες τιμές των προϊόντων σε δολάρια ΗΠΑ την ίδια χρονική περίοδο μειώθηκαν κατά 6,5%, σε συνθήκες ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 1,3% και καθίζησης της κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, λόγω πτώσης των περιθωρίων κέρδους της διύλισης αργού πετρελαίου κατά 40-75%, ανάλογα με τον βαθμό συνθετότητας του κάθε διυλιστηρίου.

Η πτώση της ζήτησης πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2013 ξεπέρασε το 20%, παρά την αύξηση της κατανάλωσης των υγραερίων κατά 5% και του ντίζελ κίνησης κατά 11%, κυρίως λόγω της μείωσης της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά 70% και των βενζινών κατά 10%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στη διάρκεια του επταμήνου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2013 τα συνολικά έσοδα του κλάδου ακολούθησαν πτωτική πορεία, παρά το γεγονός ότι τα έσοδά του από τις εξαγωγές του μειώθηκαν μόνο τον Απρίλιο (-6,4%) και όλους τους άλλους μήνες παρουσίασαν διψήφια ποσοστιαία αύξηση (+16,8% τον Ιανουάριο, +16,6% τον Φεβρουάριο, +21,2% τον Μάρτιο, +61,3% τον Μάιο, +10,9% τον Ιούνιο και +42,5% τον Ιούλιο). Αύξηση των συνολικών εσόδων σημειώθηκε μόνο τους δύο από τους επτά εξεταζόμενους μήνες.

Λόγω της πτώσης των εγχώριων πωλήσεων και της συμπίεσης των τιμών, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασε μείωση με ρυθμό -17,7% τον Ιανουάριο (+47,0% τον ίδιο μήνα του 2012, -9,6% τον Φεβρουάριο (+40,6%), -9,8% τον Μάρτιο (-0,1%) και -17,0% τον Απρίλιο (+46,6%), ενώ αυξήθηκε με ρυθμό +21,6% τον Μάιο (-4,1%), παρέμεινε σταθερός τον Ιούνιο (+10,2% έναν χρόνο πριν) και αυξήθηκε με ρυθμό +13,2% τον Ιούλιο (-6,3%).

Η συνέχιση της ανοδικής πορείας της παρ αγωγής του κλάδου τους επόμενους μήνες συναρτάται κυρίως, ηληακη θερμοσηφονεσ όπως είναι φυσικό, με τις αυξομειώσεις της διεθνούς ζήτησης και την πιθανολογούμενη από αναλυτές ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους του, αφού ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωσή τους θα οδηγήσει ενδεχομένως σε περιορισμό της παρ αγωγής και των εξαγωγών, ώστε να περιοριστεί η καταγραφή ζημιών.

Ο ολιγάριθμος επιχειρηματικά βιομηχανικός κλάδος των παραγώγων πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της εμφιάλωσης υγραερίων, παρουσίασε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 12% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (508,9 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων σε δολάρια ΗΠΑ κατά 0,7%, ηληακη θερμοσηφονεσ αύξησης της παρ αγωγής του κατά 9,7% και των εσόδων του κατά 15%. Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (3% το 2012, από 4,3% το 2011). Τα καθαρά κέρδη του μειώθηκαν κατά 26% (στα 190,3 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα προς το 1% των εσόδων του.

Τα συνολικά έσοδα 21 βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου, μεγάλου, hliakoi thermosifones ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 18,49 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 2,47 δισ. ευρώ (+15%). Το 98% αυτών των εσόδων (18,14 δισ. ευρώ) αντιστοιχεί στα έσοδα των δύο μεγάλων βιομηχανιών διύλισης αργού πετρελαίου.

Οι 21 βιομηχανικές εταιρείες παραγώγων πετρελαίου, οι οποίες ασχολούνται συνολικά ή επί μέρους με την επεξεργασία αργού πετρελαίου και την παραγωγή υγρών καυσίμων, την εμφιάλωση υγραερίων, την ανακύκλωση ορυκτελαίων, την παραγωγή λιπαντικών και ασφαλτικών προϊόντων, την επεξεργασία πετρελαϊκών καταλοίπων, καθώς και την παραγωγή στερεών καυσίμων από βιομάζα, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα

περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 8,1 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 555,9 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 19% (-128,2 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 508,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 71,1 εκατ. ευρώ (κέρδη 580 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και ίσα προς το 2,8% των εσόδων (3,6% το 2011).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 329,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% σε ποσοστό και κατά 95,4 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 425,3 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,7% το 2011.

– Κέρδη προ φόρων 251,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26% σε ποσοστό και κατά 86,5 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 337,6 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,1% το 2011.

– Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 190,3 εκατ. ευρώ περίπου, ferroli sun p7 μειωμένα κατά 26% σε ποσοστό και κατά 65,3 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 255,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και ίσα προς το 1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,6% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι δεκαέξι από τις 21 επιχειρήσεις (76,2% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες πέντε εταιρείες (23,8% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 16 κερδο φόρων ήταν 192,2 εκατ. ευρώ περίπου, Ηλιακοί-Θερμοσίφωνες-Επιλεκτικοί ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των πέντε ζημιογόνων ήταν 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια των 21 επιχειρήσεων (2,48 δισ. ευρώ στο τέλος της οικονομικής χρήσης) αυξήθηκαν κατά 1% (+34 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, αυξήθηκε κατά 4% (+323,9 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (8,13 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης).

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 30,5%, από 31,3%, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις τους (5,65 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 5,4% (+289,9 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (1,16 δισ. ευρώ) κατά 19% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (4,49 δισ. ευρώ) κατά 14%. Αύξηση κατά 9% παρουσίασε, εξάλλου, το συνολικό πάγιο ενεργητικό τους (4,66 δισ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες), λόγω των νέων επενδύσεων και της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαϊκών προϊόντων ή αναπτύσσουν δραστηριότητες σε άλλους, συναφείς τομείς της οικονομίας.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 21 βιομηχανικών εταιρειών παραγώγων πετρελαίου σε κέρδη προ φόρων, ηλιακοι θερμοσιφωνες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,3% το 2012, έναντι 7,4% το 2011.

ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Θ. Πάγκαλος: «Σε ποιο συμπόσιο να πάω; Σε αυτούς τους αποτυχημένους;»

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM 99,5

και ερωτηθείς για τους λόγους που δεν παρέστη στο συμπόσιο του Κινήματος.

«Επί 32 χρόνια βουλευτής, μου έλεγαν να μη συγκρούομαι και να μην τα λέω

αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι από τη

μπλογκόσφαιρα – κάτι ούφο! – και τώρα μου λένε διάφορα. Μα, εσείς μου

λέγατε να μην τα λέω! Για να κάνετε τη φοροδιαφυγή σας, για να κάνει η

ΟΛΜΕ ιδιαίτερα… Τα έχω γράψει σε βιβλίο και έτσι βγήκε το „μαζί τα

φάγαμε”. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το διαβάσετε. Σε ποιο συμπόσιο να

πάω; Σε ποιους; Σε αυτούς τους αποτυχημένους που το μόνο που τους

ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός; Που τσακώνονται για το αν ο ήλιος θα

είναι πράσινος ή πορτοκαλί; Αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΝΑΣΟΚ ή ΚΑΖΑΣΟΚ; Δεν

θέλω να μιλήσω. Ό,τι έχω να τους πω, το λέω δημοσίως, σε όλο τον κόσμο.

Στα στελέχη του αποτυχημένου συγκροτήματος που έγινε από 44% κάτω από το

10%, μονοψήφιο, δεν έχω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να το πω, ούτε σε

ηγέτες που το έφτασαν εκεί και είναι ο Σημίτης, ο Γ. Παπανδρέου και ο

Βενιζέλος. Μαζεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και μας είπαν „ελάτε να πάμε

μπρος”. Τι εμπρός; Τον μηχανισμό τους ενδιαφέρει να ελέγξουν και να

διατηρήσουν, για να έχουν τα προνόμιά τους και ας με διαγράψουν

επιτέλους, για να τελειώσει η αγωνία μου αν θα το κάνουν ή όχι. Μα δεν

με έχει διαγράψει ποτέ κανείς! Ούτε από το ΚΚΕ δεν έχω διαγραφεί και

έφυγα μόνος μου – και τώρα σκέφτομαι μήπως γυρίσω. Πώς τον λένε τον

γενικό γραμματέα του ΚΚΕ; Πωπω… πώς καταντήσαμε. Ούτε το όνομα του γ.γ

του ΚΚΕ να μην ξέρουμε…» είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο

Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, μολονότι

είναι ιστορικό στέλεχος του κόμματος:

Μεταξύ άλλων «να κατέβουν μαζί στις ευρω εκλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» πρό ΤΕΙνε ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν σε μία ευρύτερη παράταξη.

Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη. Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ο κ.Πάγκαλος σχολίασε:  «Το θέμα είναι τα προβλήματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Αυτά πρέπει να συζητήσουν με τον Σαμαρά και με τους υπόλοιπους οργανισμούς, φορείς και κόμματα που υπάρχουν στην κοινωνία και να τα συζητήσουν, από τη στιγμή που δεχόμαστε ένα ενιαίο πλαίσιο που είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ύπαρξης της μεικτής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της αγοράς»και πρόσθεσε:

«Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτές τις αρχές, ανήκεις στην ίδια ευρύτερη παράταξη. Και κατά τη γνώμη μου, στις ευρω εκλογές, που δεν είναι εθνικές εκλογές για να δώσουν βουλευτές, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να κατέβουν μαζί. Δεν έχω αντίρρηση αν βάζετε σε αυτή τη σκέψη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. Σας λέω ότι οι δυνάμεις που πιστεύουν στο ελληνικό Σύνταγμα και την ευρώπη και δεν λένε μια μέσα, μια έξω, μια από εδώ και μια από εκεί και που πιστεύουν στη μικτή οικονομία και έχουν εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές φαντασιώσεις περί Κράτους και μικτής οικονομίας, μπορούν να υπάρξουν μαζί».

Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο ψηφοφόρος δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα, αλλά στις ευρω εκλογές θα αναζητήσει μία συνολική λύση, με ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή που περιέγραψε ο ίδιος.

Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Είμαστε σε μια περίοδο έντασης κοινωνικής, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ γουναράδικα και φυσεκλίκια. Εννοώ εμφύλιο πόλεμο με παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία με τρόπο τέτοιο που καταστρέφει την οικονομία και δεν αφήνει τη χώρα να αναπτυχθεί. Λίγο το βουλώσανε και είδατε πώς αναπτύχθηκε ο τουρισμός! Αυτοί οι άνθρωποι που καίνε την Αθήνα και γράφουν στους τοίχους που καθάρισε ο δήμαρχος της πόλης… Γράφουν «Καμίνη, τοίχος δεν θα μείνει». Λένε ότι θα καταστρέφουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας μας».

Ο πρώην υπουργός άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σχολίασε ότι: «Η Φώφη προηγείται στις δημοσκοπήσεις επειδή είναι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά».

ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/588230/auximeni-i-paragogi-tis-viomihanias-petrelaiou/
ΗΛΊΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ…

Trendy Polska

Trendy Świat