ΜΕΙΚ ΑΠ Ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Παιδείας υπολόγισε τα κενά κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ…….

«Χωρίς καμία τεκμηρίωση η αυξομείωση του προς διαθεσιμότητα προσωπικού σε ΑΕΙ-ΤΕΙ» ΜΕΙΚ ΑΠ Ερώτηση 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Παιδείας

Ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Παιδείας υπολόγισε τα κενά κατέθεσαν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτησή τους εγείρουν ερωτηματικά για το μοντέλο που εφάρμοσε η επιτ ροπή προκειμένου να υπολογίσει τα κενά και πλεονάσματα και διερωτώνται πως είναι δυνατόν μέσα σε τρεις ημέρες η επιτ ροπή να κατάφερε να ολοκληρώσει το ογκωδέστατο πόρισμα της ενώ αναρωτιούνται με ποιον τρόπο κατέληξαν στον τελικό προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων ανά τριτοβάθμιο ίδρυμα εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι μετά την εφαρμογή του «Βήματος 3», οι 510 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΕΜΠ μειώνονται σε 399 (μείωση 21,8% περίπου), οι 710 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΕΚΠΑ μειώνονται σε 498 (μείωση 29,9% περίπου), ενώ οι 132 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΑΠΘ αυξάνονται σε 169 (αύξηση 28% περίπου), χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Το «Βήμα 3», συνεπώς, παρακολουθηση κινητου χωρις εγκατασταση παρέχει απόλυτη ελευθερία για αυθαίρετες εκτιμήσεις που θα καταλήγουν πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αναφέρουν οι βουλευτές, εξυπηρετώντας απόλυτα και τις προ ΤΕΙνόμενες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2013-2016 για μείωση λειτουργικών δαπανών Πανεπιστημίων- ΤΕΙ με συγχωνεύσεις, κατά 37 εκατ. ευρώ το 2014 (από 24 εκατ. ευρώ το 2013) και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ το 2015, μέσα από ένα νέο, σαρωτικό, σχέδιο «Αθηνά» που θα αγγίξει, όπως όλα δείχνουν μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο των 33 βουλευτών:

«Σε συνέχεια των από 3.10.2013, 21.10.2013 και 29.10.2013 Ερωτήσεών μας προς τους κ.κ. υπουργούς περί της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στα Πανεπιστήμια, διαπιστώνουμε ότι ενώ τα Ιδρύματα αδυνατούν να λειτουργήσουν, ο υπουργός Παιδείας χρησιμοποίησε έωλες μαθηματικές μεθόδους για να αποδείξει ότι πλεονάζουν 1349 διοικητικοί υπάλληλοι σε οκτώ από αυτά.

Οι έωλες μαθηματικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στο Έργο «Ειδική Έκθεση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)» για την ανασυγκρότηση των δομών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, παρακολουθηση κινητου παιδιου η οποία κατατέθηκε το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής λίγο πριν την ψήφιση της τροπολογίας με αριθμό 875/128-11.10.2013 στο σ/ν «Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις». Στη συζήτηση που προηγήθηκε, υπήρξαν έντονες παρεμβάσεις βουλευτών περί της μη ύπαρξης έκθεσης αξιολόγησης που να αποδεικνύει ότι υφίσταται πλεονάζον διοικητικό προσωπικό στα ΑΕΙ.

Η ύπαρξη του ογκώδους Έργου της Ειδικής Έκθεσης, έκτασης πλέον των 100 σελίδων, αποδεικνύει ότι (α) εκπονήθηκε εντός 3 ημερών από την ημέρα διορισμού της ΟΔΕ (17.9.2013), γεγονός που δεν συνάδει με τον όγκο των δεδομένων προς επεξεργασία, (β) παρά το γεγονός ότι τα ΑΕΙ την ζητούσαν, δεν τους δόθηκε πότε, ενώ διατηρείτο εν κρυπτώ στα συρτάρια του υπουργείου επί ένα μήνα.

Από την ενδελεχή μελέτη της Ειδικής Έκθεσης προκύπτουν τα ακόλουθα:

1) Δεν υπάρχει αιτιολόγηση της συνολικής απόρριψης των εκθέσεων αξιολόγησης που υπέβαλαν τα ΑΕΙ, με βάση τα κριτήρια που το ίδιο το υπουργείο τους πρό ΤΕΙνε.

2) Παρά τις επανειλημμένες αναφορές σε «διεθνή αναγνωρισμένη μεθοδολογία και κριτήρια» δεν υπάρχει καμμία βιβλιογραφική πηγή που να τεκμηριώνει την προέλευση της μεθόδου, των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων και των ποσοτικών δεικτών. Αντίθετα, μεθοδολογικά κριτήρια χαρακτηρίζονται από επιστημονική αυθαιρεσία και προχειρότητα.

3) Η ΟΔΕ χρησιμοποίησε ένα μοντέλο με εξαιρετικά χαμηλούς δείκτες αναλογίας για το διοικητικό προσωπικό προκειμένου να προκύψει το «πλεόνασμα» προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

• Η ΟΔΕ έχει υπολογίσει 1,5 διοικητικούς υπαλλήλους ανά 100 φοιτητές για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με εξαίρεση τα δύο Πολυτεχνεία (ΕΜΠ και Κρήτης), την ΑΣΚΤ και τη Γεωπονική, για τα οποία υπολογίζει 4,5 διοικητικούς υπαλλήλους ανά 100 φοιτητές, λόγω του καθολικού εργαστηριακού χαρακτήρα των Τμημάτων τους. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της UK Higher Education Statistics Agency, στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012), αναλογούν, κατά μέσο όρο, 10,2 υπάλληλοι υποστηρικτικού προσωπικού ανά 100 φοιτητές.

• Η ΟΔΕ έχει υπολογίσει 1 διοικητικό υπάλληλο ανά 100 μέλη ΔΕΠ για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της ως άνω υπηρεσίας, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012) λειτουργούν με 181.385 εργαζόμενους (πλήρους και μερικής απασχόλησης), ενώ το λοιπό υποστηρικτικού προσωπικό ανέρχεται σε 196.860 εργαζόμενους, δηλ. αναλογούν πολλαπλάσιες θέσεις υποστηρικτικού προσωπικού ανά 100 μέλη ΔΕΠ, από αυτές που θέ ΤΕΙ ως δείκτη η ΟΔΕ.

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις των χρησιμοποιούμενων ποσοτικών δεικτών στον καθορισμό του απαιτούμενου προσωπικού παρατίθεται ακολούθως ένα παράδειγμα εφαρμογής της προ ΤΕΙνόμενης από την ΟΔΕ μεθοδολογίας σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται συγκριτικά το ΕΜΠ και τα αγγλικά πανεπιστήμια (α) University of Bristol, (β) University of Nottingham, (γ) University of Sheffield και (δ) University of Leeds. Η επιλογή των συγκεκριμένων Πανεπιστημίων βασίστηκε, αποκλειστικά και μόνο για λόγους σύγκρισης, παρακολουθηση κινητου ενδειξεις στα αποτελέσματα της κατάταξης QS World University Rankings για το αντικείμενο „Engineering & Technology”. Και τα τέσσερα αγγλικά Πανεπιστήμια που επιλέχθηκαν, βρίσκονται στην ίδια ή σε λίγο χαμηλότερη θέση κατάταξης από το ΕΜΠ, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πανεπιστήμιο

QS ranking

ΕΜΠ

98

University of Bristol

98

University of Nottingham

101

University of Sheffield

103

University of Leeds

110

.telerik-reTable-1

border-width: 0px;

border-style: none;

border-collapse: collapse;

font-family: Tahoma;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableHeaderRow-1

margin: 10px;

padding: 10px;

color: #3F4D6B;

background: #D6E8FF;

text-align: left;

font-size: 10pt;

font-style: normal;

font-family: Tahoma;

text-transform: capitalize;

font-weight: bold;

border-spacing: 10px;

line-height: 14pt;

vertical-align: top;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderFirstCol-1

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #3a4663;

line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderLastCol-1

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #3a4663;

line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderOddCol-1

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #3a4663;

line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableHeaderEvenCol-1

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; color: #3a4663;

line-height: 14pt;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableOddRow-1

color: #666666;

background-color: #F2F3F4;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableEvenRow-1

color: #666666;

background-color: #E7EBF7;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFirstCol-1

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableLastCol-1 padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableOddCol-1

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableEvenCol-1

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-1 tr.telerik-reTableFooterRow-1

background-color: #D6E8FF;

color: #4A5A80;

font-weight: 500;

font-size: 10pt;

font-family: Tahoma;

line-height: 11pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterFirstCol-1

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

border-top: solid gray 1.0pt;

text-align: left;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterLastCol-1

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

border-top:solid gray 1.0pt;

text-align:left;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterOddCol-1

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

text-align: left;

border-top: solid gray 1.0pt;

.telerik-reTable-1 td.telerik-reTableFooterEvenCol-1

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

text-align: left;

border-top: solid gray 1.0pt;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, η μεθοδολογία της ΟΔΕ θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι το «πλεονάζον» προσωπικό στα τέσσερα αγγλικά Πανεπιστήμια αντιστοιχεί στο 75% έως 80% του υφιστάμενου προσωπικού τους. Το αποτέλεσμα αυτό είτε οφείλεται σε σοβαρά σφάλματα της μεθοδολογίας της ΟΔΕ, είτε καταρρίπ ΤΕΙ τους ισχυρισμούς του ΥΠΑΙΘ περί υπέρμετρης στελέχωσης των ελληνικών ΑΕΙ βάσει της διεθνούς πραγματικότητας.

**: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΕΜΠ συμπεριλαμβάνονται στους προπτυχιακούς με συντελεστή βαρύτητας

Στη μεθοδολογία της ΟΔΕ υπάρχουν, επιπλέον, αυθαίρετοι και ατεκμηρίωτοι συντελεστές, όπως π.χ. οι συντελεστές πολλαπλασιασμού του υπολογιζόμενου φοιτητικού πληθυσμού (για να εκτιμηθούν μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, παρακολουθηση κινητου ενδειξεις μετεγγραφές, κλπ.), οι απαιτήσεις διοικητικών υπαλλήλων ανά Τμήμα, οι συντελεστές γεωγραφικής δια σποράς και, κυρίως, οι συντελεστές βαρύτητας υπολογισμού των μέσων σταθμικών απαιτήσεων σε διοικητικούς υπαλλήλους. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι παρατηρούνται σημαντικές ασυνέπειες κατά τους υπολογισμούς. Για παράδειγμα, τα Πολυτεχνικά Τμήματα Πανεπιστημίων όπως του ΑΠΘ ή του ΔΠΘ ή Τμήματα με καθολικό εργαστηριακό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα αυτά της Βιολογίας και της Χημείας του ΕΚΠΑ, λαμβάνονται στους υπολογισμούς με 15 διοικητικούς υπαλλήλους αντί των 30 που χρησιμοποιούνται για το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα τους.

Τέλος, ένα ενδιαφέρον σημείο της μεθοδολογίας είναι το «Βήμα 3» (σελ. 12 της από 20.9.2013 Εισήγησης). Το ενδιαφέρον έγκειται σε δύο ζητήματα:

(α) Οι παράμετροι που επιδρούν στον καθορισμό του τελικού αποτελέσματος είναι δηλωτικές της κυβερνητικής πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, π.χ. περαιτέρω συρρίκνωση μέσα από καταργήσεις/συγχωνεύσεις Τμημάτων, Σχολών, κ.λπ. και αναθέσεις κομβικών υπηρεσιών των ΑΕΙ, όπως π.χ. η φύλαξη, σε ιδιωτικές εργολαβικές εταιρείες. Θεωρείται λοιπόν δεδομένο ότι θα ασκηθεί περαιτέρω πίεση στους ήδη αναιμικούς προϋπολογισμούς των ΑΕΙ λόγω της επιβάρυνσής τους με νέες δαπάνες για υπηρεσίες που καλύπτονταν μέχρι τώρα από μόνιμο προσωπικό. Αυτό θα οδηγήσει, τελικά, στην εισαγωγή διδάκτρων και θα ωθήσει μεγάλο τμήμα του φοιτητικού πληθυσμού είτε στα δάνεια, είτε στη διακοπή των σπουδών.

(β) Πρόκειται για μια απολύτως αδιαφανή διαδικασία, καθώς υπάρχουν παράγοντες που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να διευκρινίζεται η επιμέρους σημασία κάθε παράγοντα. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι μετά την εφαρμογή του «Βήματος 3», οι 510 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΕΜΠ μειώνονται σε 399 (μείωση 21,8% περίπου), οι 710 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΕΚΠΑ μειώνονται σε 498 (μείωση 29,9% περίπου), ενώ οι 132 θέσεις «πλεονάζοντος» προσωπικού για το ΑΠΘ αυξάνονται σε 169 (αύξηση 28% περίπου), χωρίς καμμία τεκμηρίωση! Το «Βήμα 3», συνεπώς, παρέχει απόλυτη ελευθερία για αυθαίρετες εκτιμήσεις που θα καταλήγουν πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, εξυπηρετώντας απόλυτα και τις προ ΤΕΙνόμενες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2013-2016 για μείωση λειτουργικών δαπανών Πανεπιστημίων- ΤΕΙ με συγχωνεύσεις, κατά 37 εκατ. ευρώ το 2014 (από 24 εκατ. ευρώ το 2013) και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ το 2015, μέσα από ένα νέο, σαρωτικό, σχέδιο «Αθηνά» που θα αγγίξει, όπως όλα δείχνουν μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Η μεθοδολογία της ΟΔΕ δεν στηρίζεται σε κανένα διεθνές πρότυπο και ενέχει σημαντικά σφάλματα και ασυνέπειες, τόσο στη διαμόρφωσή της (π.χ. αυθαίρετοι συντελεστές βαρύτητας, υπερβολικά χαμηλοί δείκτες με βάση τη διεθνή πραγματικότητα, κ.ά.) όσο και στην εφαρμογή της (π.χ. αγνόηση του εργαστηριακού χαρακτήρα ορισμένων Τμημάτων των Πανεπιστημίων). Κατά συνέπεια, οι καταργούμενες θέσεις διοικητικού προσωπικού από τα οκτώ Πανεπιστήμια είναι είτε απόρροια μιας εσφαλμένης μεθοδολογίας, είτε προϊόν μιας προσχηματικής διαδικασίας με προαποφασισμένο αποτέλεσμα, το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι, με άλλα λόγια, προϊόν «Δημιουργικής Λογιστικής» ή ακόμη και «Απάτης», παρακολουθηση κινητου iphone εάν αποδειχτεί ότι η ΚΥΑ για τη διαθεσιμότητα στα ΑΕΙ παραβιάζει μια σειρά άρθρων του Συντάγματος και αρχών του Δικαίου και εμφανίζει νομικές παραλήψεις.

Ακόμη και αν δεν υπάρχει σκοπιμότητα, το συμπέρασμα που προκύπ ΤΕΙ είναι ότι επ’ ουδενί δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη «πλεονάζοντος» προσωπικού στα ήδη υποστελεχωμένα ΑΕΙ.

Επειδή οι απολύσεις των εργαζομένων δεν επιτρέπουν στα ΑΕΙ να εκπληρώσουν την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή τους.

Επειδή όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, η επιστημονικά έωλη διαδικασία του υπουργείου χρησιμοποιεί «δημιουργική λογιστική» για να οδηγήσει τους εργαζόμενους στην ανεργία και τα ΑΕΙ στην κατάρρευση.

Επειδή οι κυβερνητικές πολιτικές για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν αποτελούν καν δέσμευση έναντι των δανειστών, παρακολουθηση κινητου παιδιου όπως προκύπ ΤΕΙ από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της 23ης Απριλίου 2013 και επομένως εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα του υπουργού Παιδείας.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1. Ποια διεθνής βιβλιογραφική πηγή τεκμηριώνει την προέλευση και εγκυρότητα της μεθοδολογίας, παρακολουθηση μηνυματων κινητου των κριτηρίων και των ποσοτικών δεικτών που εφαρμόστηκαν;

2. Με ποια επιχειρήματα απαντούν για να ανασκευάσουν τις επιστημονικά και μεθοδολογικά τεκμηριωμένες αιτιάσεις μας περί χρήσης «δημιουργικής λογιστικής»;

3. Θα αποσύρουν τις διαθεσιμότητες και θα ανακαλέσουν τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, ώστε τα ΑΕΙ να λειτουργήσουν στηριζόμενα στην αφοσίωση των διδασκόντων και των εργαζομένων σε συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού των Ιδρυμάτων και συνεχών θεσμικών εκτροπών;»

ΜΕΙΚ ΑΠ Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο

Μπουκάλια με νερό εκσφενδόνισαν διαδηλωτές εναντίον του πρώην υπουργού Εσωτερικών – Ο κ. Παυλόπουλος βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Μέρλιν

Στόχος των εργαζομένων στην μεταλλευτική βιομηχανία ΛΑΡΚΟ έγινε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ διαδήλωναν έξω από τη Βουλή και όταν εντόπισαν τον κ. Παυλόπουλο επιτέθηκαν εναντίον του καθυβρίζοντας τον με σκαιούς χαρακτηρισμούς. Ορισμένοι μάλιστα εκσφενδόνισαν εναντίον του μπουκάλια με νερό.

<iframe src="http://c DNApi.kaltura.com/p/787781/sp/78778100/embedIframeJs/uiconf_id/12749501/partner_id/787781?iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1378813378&entry_id=0_125xf6ga&flashvars[akamaiHD.loadingPolicy]=preInitialize&flashvars[akamaiHD.asyncInit]=true&flashvars[streamerType]=hdnetwork” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” style=”width: 640px; height: 480px;” itemprop=”video” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/VideoObject” frameborder=”0″ height=”480″ width=”640″>

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”name” content=”Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ επιτέθηκαν στον Πρ.Παυλόπουλο”&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”description” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”duration” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”thumbnail” content=””&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”width” content=”640″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

&amp;amp;amp;amp;lt;span itemprop=”height” content=”480″&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;gt;

ΜΕΙΚ ΑΠ Θ. Πάγκαλος: «Σε ποιο συμπόσιο να πάω; Σε αυτούς τους αποτυχημένους;»

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υπουργός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Βαρείς χαρακτηρισμούς για στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε ο Θόδωρος Πάγκαλος, μιλώντας στο ΒΗΜΑ FM 99,5

και ερωτηθείς για τους λόγους που δεν παρέστη στο συμπόσιο του Κινήματος.

«Επί 32 χρόνια βουλευτής, μου έλεγαν να μη συγκρούομαι και να μην τα λέω

αυτά τα πράγματα. Και τώρα βγαίνουν διάφοροι τυχάρπαστοι τύποι από τη

μπλογκόσφαιρα – κάτι ούφο! – και τώρα μου λένε διάφορα. Μα, εσείς μου

λέγατε να μην τα λέω! Για να κάνετε τη φοροδιαφυγή σας, για να κάνει η

ΟΛΜΕ ιδιαίτερα… Τα έχω γράψει σε βιβλίο και έτσι βγήκε το „μαζί τα

φάγαμε”. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Να το διαβάσετε. Σε ποιο συμπόσιο να

πάω; Σε ποιους; Σε αυτούς τους αποτυχημένους που το μόνο που τους

ενδιαφέρει είναι ο μηχανισμός; Που τσακώνονται για το αν ο ήλιος θα

είναι πράσινος ή πορτοκαλί; Αν θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΝΑΣΟΚ ή ΚΑΖΑΣΟΚ; Δεν

θέλω να μιλήσω. Ό,τι έχω να τους πω, το λέω δημοσίως, σε όλο τον κόσμο.

Στα στελέχη του αποτυχημένου συγκροτήματος που έγινε από 44% κάτω από το

10%, μονοψήφιο, δεν έχω να πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να το πω, ούτε σε

ηγέτες που το έφτασαν εκεί και είναι ο Σημίτης, ο Γ. Παπανδρέου και ο

Βενιζέλος. Μαζεύτηκαν και αγκαλιάστηκαν και μας είπαν „ελάτε να πάμε

μπρος”. Τι εμπρός; Τον μηχανισμό τους ενδιαφέρει να ελέγξουν και να

διατηρήσουν, για να έχουν τα προνόμιά τους και ας με διαγράψουν

επιτέλους, για να τελειώσει η αγωνία μου αν θα το κάνουν ή όχι. Μα δεν

με έχει διαγράψει ποτέ κανείς! Ούτε από το ΚΚΕ δεν έχω διαγραφεί και

έφυγα μόνος μου – και τώρα σκέφτομαι μήπως γυρίσω. Πώς τον λένε τον

γενικό γραμματέα του ΚΚΕ; Πωπω… πώς καταντήσαμε. Ούτε το όνομα του γ.γ

του ΚΚΕ να μην ξέρουμε…» είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν παρών στο

Συμπόσιο για τα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, μολονότι

είναι ιστορικό στέλεχος του κόμματος:

Μεταξύ άλλων «να κατέβουν μαζί στις ευρω εκλογές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ» πρό ΤΕΙνε ο κ. Πάγκαλος, σχολιάζοντας ότι οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να συνυπάρξουν σε μία ευρύτερη παράταξη.

Υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για μια ευρύτερη φιλοευρωπαϊκή παράταξη. Με αφορμή τη συζήτηση για την επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ο κ.Πάγκαλος σχολίασε:  «Το θέμα είναι τα προβλήματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία. Αυτά πρέπει να συζητήσουν με τον Σαμαρά και με τους υπόλοιπους οργανισμούς, φορείς και κόμματα που υπάρχουν στην κοινωνία και να τα συζητήσουν, από τη στιγμή που δεχόμαστε ένα ενιαίο πλαίσιο που είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ύπαρξης της μεικτής οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της αγοράς»και πρόσθεσε:

«Από τη στιγμή που δέχεσαι αυτές τις αρχές, ανήκεις στην ίδια ευρύτερη παράταξη. Και κατά τη γνώμη μου, στις ευρω εκλογές, που δεν είναι εθνικές εκλογές για να δώσουν βουλευτές, θα πρέπει αυτές οι δυνάμεις να κατέβουν μαζί. Δεν έχω αντίρρηση αν βάζετε σε αυτή τη σκέψη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί. Σας λέω ότι οι δυνάμεις που πιστεύουν στο ελληνικό Σύνταγμα και την ευρώπη και δεν λένε μια μέσα, μια έξω, μια από εδώ και μια από εκεί και που πιστεύουν στη μικτή οικονομία και έχουν εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές φαντασιώσεις περί Κράτους και μικτής οικονομίας, μπορούν να υπάρξουν μαζί».

Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο ψηφοφόρος δεν ενδιαφέρεται για τα κόμματα, αλλά στις ευρω εκλογές θα αναζητήσει μία συνολική λύση, με ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι αυτή που περιέγραψε ο ίδιος.

Υποστήριξε μάλιστα ότι: «Είμαστε σε μια περίοδο έντασης κοινωνικής, στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ γουναράδικα και φυσεκλίκια. Εννοώ εμφύλιο πόλεμο με παρέμβαση της πολιτικής στην οικονομία με τρόπο τέτοιο που καταστρέφει την οικονομία και δεν αφήνει τη χώρα να αναπτυχθεί. Λίγο το βουλώσανε και είδατε πώς αναπτύχθηκε ο τουρισμός! Αυτοί οι άνθρωποι που καίνε την Αθήνα και γράφουν στους τοίχους που καθάρισε ο δήμαρχος της πόλης… Γράφουν «Καμίνη, τοίχος δεν θα μείνει». Λένε ότι θα καταστρέφουν, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Αυτός είναι λοιπόν ο εμφύλιος πόλεμος της δεκαετίας μας».

Ο πρώην υπουργός άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σχολίασε ότι: «Η Φώφη προηγείται στις δημοσκοπήσεις επειδή είναι η κόρη του Γιώργου Γεννηματά».

ΜΕΙΚ ΑΠ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/604507/horis-kamia-tekmiriosi-i-auxomeiosi-tou-pros-diathesimotita-prosopikou-se-aei-tei/
ΜΕΙΚ ΑΠ…

Trendy Polska

Trendy Świat