δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι για πειθαρχικα δημοσιων υπαλληλων διαζυγιων βολος Ένα άθλημα που δε γυμνάζει το σώμα άλλα το μυαλό, το σκάκι, εντάσσεται στα αθλήματα του σχολικού αθλητισμού. Συγκεκριμένα……

Τα σχολικά αθλήματα που δίνουν μόρια για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος Το σκάκι εντάσσεται στα αθλήματα άλλα δεν δίνει μόρια

Ένα άθλημα που δε γυμνάζει το σώμα άλλα το μυαλό, το σκάκι, εντάσσεται στα αθλήματα του σχολικού αθλητισμού.

Συγκεκριμένα μετά από σχετικό ερώτημα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας το Υπουργείο Παιδείας απάντησε εγγράφως ότι το σκάκι δύναται να ενταχθεί άμεσα σε αγώνες ΑθλοΠαιδείας στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Το παραπάνω μπορεί να γίνει με απευθείας συνεννόηση της Διεύθυνσης Φυσικής αγωγής και της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

Ωστόσο όσον αφορά τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα Λυκείων, δικηγοροι ειδικευμενοι στα ακινητα τα οποία εντάσσονται και στην μοριοδότηση των Πανελληνίων εξετάσεων για εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς το σκάκι δεν εντάσσεται στα Ολυμπιακά αθλήματα χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έγγραφο του Υπουργείου καταλήγει αναφέροντας ότι η Διεύθυνσης Φυσικής αγωγής έχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδος και Κύπρου και μπορεί να συνδράμει με αυτά σε πιθανή σχετική συνεργασία των δύο Υπουργείων.

Ποια είναι τα αθλήματα των σχολικών πρωταθλημάτων που μοριοδοτούνται

Με αφορμή την πιο πάνω απόφαση του Υπουργείου και προκειμένου να ενημερωθούν γονείς και μαθητές παρουσιάζουμε ακολούθως τα αθλήματα ομαδικά και ατομικά των σχολικών πρωταθλημάτων με βάση τα όσα αναφέρει η Υπουργική απόφαση του 2005 και οι διακρίσεις των οποίων μοριοδοτούνται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ/Α ΤΕΙ και ΤΕΦΑΑ.

Ομαδικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Κάθε σχολική χρονιά διοργανώνονται πρωταθλήματα των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στα παρακάτω ομαδικά αθλήματα:

• Καλαθοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)

• Πετοσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)

• Χειροσφαίριση (μαθητών και μαθητριών)

• Ποδόσφαιρο ((μαθητών)

Ατομικά αθλήματα μαθητών και μαθητριών Λυκείου

Τα ατομικά αθλήματα στα οποία διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήματα Λυκείων είναι:

• Δρόμος ανωμάλου εδάφους (μαθητών και μαθητριών)

• Κλασικός αθλητισμός (μαθητών και μαθητριών)

• Κολύμβηση (μαθητών και μαθητριών)

• Ενόργανη γυμναστική (μαθητών και μαθητριών)

• Αντισφαίριση (μαθητών και μαθητριών)

• Επιτραπέζια αντισφαίριση (μαθητών και μαθητριών)

• Άρση βαρών (μαθητών και μαθητριών)

• Πάλη (μαθητών)

• Κωπηλασία (μαθητών και μαθητριών)

Κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει στο δρόμο ανωμάλου εδάφους και σε ένα από τα υπόλοιπα ατομικά αθλήματα.

Προνόμια διακριθέντων αθλητών πανελληνίων σχολικών πρωταθλημάτων

Στο αρθρ. 38 του ΦΕΚ 24Α/2013 καθορίζεται το ποσοστό εισακτέων και η προσαύξηση των μορίων των πρωταθλητών σχολικών αγώνων – υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, ως εξής:

• Εισάγονται σε σχολές ή τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι διακριθέντες αθλητές με 1η πανελλήνια νίκη στους σχολικούς αγώνες, δικηγοροι για οικονομικα θεματα εφόσον συγκεντρώνουν εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A΄188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους κατά 20% για τα ΤΕΦΑΑ και κατά 10% για οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Όσοι κατέκτησαν τη 2η θέση λαμβάνουν προσαύξηση 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 8% για τις υπόλοιπες σχολές ΑΕΙ/Α ΤΕΙ και όσοι τερμάτισαν στην 3η θέση έχουν προσαύξηση 7% για ΑΕΙ/Α ΤΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ

• Οι διακριθέντες αθλητές στους σχολικούς αγώνες εισάγονται σε επιπλέον ποσοστό 20% στα ΤΕΦΑΑ και 3% στις άλλες σχολές ή τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τον εκάστοτε προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων.

• Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Παράδειγμα:  Έστω μαθητής που ήρθε 3ος στο πρωτάθλημα πάλης επιθυμεί να εισαχθεί στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας που είχε βάση 15.860 μόρια θα πρέπει ο εν λόγω μαθητής μετά την προσαύξηση των μορίων του κατά 7% να συγκεντρώσει 14.274 μόρια, δηλαδή το 90% του τελευταίου εισαχθέντα, για να διεκδικήσει μια από τις θέσεις που δίνονται στους αθλητές. Δηλαδή αν καταφέρει να συγκεντρώσει 13340 μόρια λαμβάνει την προσαύξηση του 7% τα μόρια του ανέρχονται στα 14.274 και έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τις επιπρόσθετες θέσεις. Δηλαδή ο εν λόγω υποψήφιος έχει κέρδος 2.520 μόρια χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα εισαχθεί οπωσδήποτε καθώς θα συναγωνιστεί για το 3% των θέσεων τους υπόλοιπους αθλητές που διεκδικούν μια από τις θέσεις.

Ποιοι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες: Προσοχή στις απουσίες

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ενιαίο Λύκειο, οικογενειακο δικαιο δικηγοροι Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Ενιαίου Λυκείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί:

α α' Οι μαθητές Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

α β' Οι μαθητές Τ.Ε.Ε. (ημερήσιου ή εσπερινού) τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

α γ' Οι μαθητές Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

α δ' Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, δικηγοροι εργατολογοι όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

α ε' Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

β' Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [Παράδειγμα: Το έτος 2013 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2014 − 18 = 1995 και, 1997, 1998 και 1999.]

Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει για το άθλημα της Πάλης.

γ' Στους αγώνες Πάλης (Ελεύθερης Ερασιτεχνικής και Ελληνορωμαϊκής), όπου οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) κατηγορίες ηλικίας, δικηγοροσ εμπορικου δικαιου μετέχουν:

γ α' Στην μεγάλη κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2013 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2014 − 18 = 1996 και 1997.]

γ β' Στην μικρή κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο έκτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2013 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2014 – 16 = 1998 και 1999.]

δ Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ. το σχολικό έτος 2013 − 2014 λογίζεται σαν 2014]

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος ΔΟΕ: Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί ένα ποσό στους Δήμους και έχει ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου.

δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/605853/ta-sholika-athlimata-pou-dinoun-moria-gia-tin-eisagogi-sta-panepistimia/
δικηγοροι βολου Δικηγοροι εργατολογοι βολου δικηγοροι διαζυγιων βολος…

Trendy Polska

Trendy Świat