Πλάκες Καρύστου http://lithorama.com.gr/index.asp?Keyword=0000000058.%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82.html. ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Χριστούγεννα στην Ακρόπολη | Εικαστικά

Χριστούγεννα στην Ακρόπολη | Εικαστικά ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ

Στιγμιότυπο από περυσινό χριστουγεννιάτικο παιδικό εργαστήριο 'Η Ειρεσιώνη' στο Μουσείο Ακρόπολης. Φωτογραφία Γιώργος Βιτσαρόπουλος