ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE παρακολουθηση κινητου ενδειξεις ΜΕΙΚ παρακολουθηση κινητου απο αποσταση παρακολουθηση κινητου παρακολουθηση κινητου παιδιου απο παρακολουθηση κινητου δωρεαν αποσταση παρακολουθηση κινητου παρακολουθηση κινητου παρακολουθηση κινητου δωρεαν παιδιου παρακολουθηση κινητου χωρις εγκατασταση παρακολουθηση κινητου παιδιου iphone ΑΠ Σώμα «εφοριακών-ράμπο» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων”

Σώμα «εφοριακών-ράμπο» στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ

Συγκεκριμένα, οι «ράμπο» του κ.Θεοχάρη θα έχουν αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, θα μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.

Αντίστοιχες αρμοδιότητες διατηρούνται ωστόσο και στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό ασκεί.

Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το ΣΔΟΕ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην ΓΓΔΕ προς αξιολόγηση.

Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΣΔΟΕ προκύπ ΤΕΙ παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην ΓΓΔΕ, για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.