απιστια ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ απιστια απιστια ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE απιστια ΜΕΙΚ ΑΠ Να απιστια χάσουν το οικονεγειακό απιστια επίδομα κινδυνεύουν 50.000 δικαιούχοι”

Να χάσουν το οικονεγειακό επίδομα κινδυνεύουν 50.000 δικαιούχοι ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ

Από τους 345.118 φορολογουμένους που κλήθηκαν από τις εφορίες να καταθέσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ώστε να εκκαθαριστεί η δήλωσή τους, προσήλθαν οι 286.741, εν’ώδεν εμφανίστηκαν 58.377 φορολογούμενοι.

Από τους 286.741 φορολογουμένους που κατέθεσαν δικαιολογητικά, έχουν εκκαθαριστεί οι δηλώσεις των 235.845, δηλαδή παραμένουν μη εκκαθαρισμένες 50.896 δηλώσεις.

Αυτοί οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το οικογενειακό επίδομα, καθώς το Taxisnet δεν μπορεί να διασταυρώσει ακόμη τα εισοδήματά τους.

Η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΓΑ γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στη φορολογική του δήλωση και στο έντυπο Α21.

Τα ποσά των επιδομάτων

1) Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι 40 ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο, δηλαδή έως 480 ευρώ το έτος για 1 παιδί και έως 960 ευρώ/έτος για 2 παιδιά.

Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛΤΑ του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:

– Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και

– από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του 2013.

 2)Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:

Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και ανέρχεται στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο. Το επίδομα καταβάλλεται σε 3 δόσεις