ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ Συνολικά, 7.670 υπάλληλοι εργάζονται στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας μας όπως προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου Παιδείας……

Χαρτογράφηση του προσωπικού των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε θέσεις διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων

Συνολικά, 7.670 υπάλληλοι εργάζονται στα ΑΕΙ και Α ΤΕΙ της χώρας μας όπως προκύπ ΤΕΙ από έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.

Βέβαια ο αριθμός αναμένεται να μειωθεί λόγω και της διαθεσιμότητας. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε τις ειδικότητες που έχουν οι εργαζόμενοι στα ΑΕΙ/Α ΤΕΙ και αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με το μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων είναι κατά σειρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα σε Αριστοτέλειο, Μετσόβιο και Καποδιστριακό υπηρετεί σχεδόν το 39% του συνόλου των υπαλλήλων όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί.

Από τους 7.670 υπαλλήλους οι πλειονότητα εντάσσεται στις κατηγορίες ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Με βάση την κατανομή του προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης προκύπ ΤΕΙ ότι το 44% είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 17% είναι οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ, ενώ επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει το 33% και μόλις το 6% είναι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο επίπεδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρίσκονται περίπου 490 υπάλληλοι κυρίως στις ειδικότητες των φυλάκων, επιμελητών, εργατών, θυρωρών, κλητήρων. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι βρέθηκαν μέσα από την μελέτη των στοιχείων υπάλληλοι ΥΕ στις ειδικότητες των διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων οικονομικού. Οι περιπτώσεις αυτές εντοπίζονται στο ΕΚΠΑ και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα στο Κπαρακολουθηση κινητου απο αποστασηδιστριακό υπάρχει ένας υπάλληλος της κατηγορίας οικονομικού με σύμβαση αορίστου χρόνου και ένας υπάλληλος της κατηγορίας διοικητικού υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντοπίστηκε ένας υπάλληλος οικονομικού με κατηγορία εκπαίδευση ΥΕ. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για λάθος άλλα αξίζει να αναφερθεί το όλο γεγονός γιατί οι θέσεις αυτές καλύπτονται συνήθως από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ. Επίσης άλλο ένα γεγονός που προκαλεί αίσθηση είναι ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε διαθεσιμότητα δεν οδηγείται κανείς υπάλληλος ΥΕ από τους 3 του πανεπιστημίου ενώ οδηγούνται σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι ΠΕ, ΔΕ,ΤΕ.

Ακολουθούν περισσότερα στοιχεία…

ΑΕΙ/Α ΤΕΙ

Αριθμός υπαλλήλων

Ποσοστό επί του συνόλου

ΕΚΠΑ

1337

17,43%

ΕΜΠ

883

11,51%

ΑΠΘ

769

10,03%

Πανεπιστήμιο Πάτρας

469

6,11%

Πανεπιστήμιο Κρήτης

363

4,73%

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

307

4,00%

.telerik-reTable-2

border-collapse: collapse;

border: solid 0px;

font-family: παρακολουθηση κινητου ενδειξεις Tahoma;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableHeaderRow-2

border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

margin-top: 0in;

margin-right: 0in;

margin-bottom: 10.0pt;

margin-left: 0in;

line-height: 115%;

font-size: παρακολουθηση μηνυματων κινητου 11.0pt;

font-family: „Calibri”,”sans-serif”;

width: 119.7pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

background: #4F81BD;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #FFFFFF;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderFirstCol-2

border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderLastCol-2

border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderOddCol-2

border-width: παρακολουθηση κινητου iphone 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableHeaderEvenCol-2

border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;

border: solid white 1.0pt;

border-bottom: solid white 3.0pt;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableOddRow-2

color: #666666;

background-color: #F2F3F4;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableEvenRow-2

color: #666666;

background-color: #E7EBF7;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFirstCol-2

margin-top: 0in;

margin-right: 0in;

margin-bottom: 10.0pt;

margin-left: 0in;

line-height: 115%;

font-size: 11.0pt;

font-family: „Calibri”,”sans-serif”;

width: 119.7pt;

border-top: none;

border-left: solid white 1.0pt;

border-bottom: none;

border-right: solid white 3.0pt;

background: #4F81BD;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #FFFFFF;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableLastCol-2

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableOddCol-2

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableEvenCol-2

padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 tr.telerik-reTableFooterRow-2

color: #666666;

background-color: #FFFFFF;

font-size: 10pt;

vertical-align: top;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterFirstCol-2

margin-top: 0in;

margin-right: 0in;

margin-bottom: παρακολουθηση κινητου χωρις εγκατασταση 10.0pt;

margin-left: 0in;

line-height: 115%;

font-size: παρακολουθηση κινητου ενδειξεις 11.0pt;

font-family: „Calibri”,”sans-serif”;

width: 119.7pt;

border-top: none;

border-left: solid white 1.0pt;

border-bottom: none;

border-right: solid white 3.0pt;

background: #4F81BD;

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

color: #FFFFFF;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterLastCol-2

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterOddCol-2

padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

.telerik-reTable-2 td.telerik-reTableFooterEvenCol-2

padding: παρακολουθηση κινητου παιδιου 0in 5.4pt 0in 5.4pt;

Όσον αφορά τις ειδικότητες και την κατηγορία εκπαίδευσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχουμε 1.337 υπαλλήλους σε 62 ειδικότητες. Από αυτούς οι 319 είναι μόνιμοι ενώ οι αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 1.018. Υψηλό είναι το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων του πανεπιστημίου Αθηνών καθώς από τους 1.337 οι 562 εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ και 121 ΤΕ. Αντίθετα στην κατηγορία ΔΕ εντάσσονται 566 υπάλληλοι ενώ υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι οι 88.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν υπάλληλοι διοικητικοί με κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ και υπάλληλος οικονομικού ΥΕ. Πρόκειται για 2 υπαλλήλους που ενώ οι υπόλοιποι εντάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ αυτοί ανήκουν στην ΥΕ. Με βάση τις καταργούμενες θέσεις φαίνεται ότι το Καποδιστριακό θα μείνει χωρίς φύλακες-νυχτοφύλακες καθώς καταργούνται και οι 38 θέσεις.

Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο δεύτερο μεγαλύτερο σε αριθμό διοικητικών υπαλλήλων εκπαιδευτικό ίδρυμα οι 883 εργαζόμενοι κατανέμονται σε 59 ειδικότητες. Στο Μετσόβιο οι μόνιμοι ανέρχονται σε 159 ενώ οι υπόλοιποι είναι αορίστου χρόνου. ΠΕ είναι οι 415, ΤΕ είναι 78 υπάλληλοι, 319 ΔΕ και ΥΕ είναι οι 71. Στο Μετσόβιο όπως και στο Καποδιστριακό τίθεται σε διαθεσιμότητα το σύνολο των υπαλλήλων ειδικότητας φύλακας-νυχτοφύλακας. Επίσης στο Μετσόβιο μπαίνουν στη διαθεσιμότητα και όλοι οι υπάλληλοι γραφείου καθώς και το προσωπικό Η/Υ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Στο τρίτο σε αριθμό διοικητικών υπαλλήλων ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι 769 υπάλληλοι κατανέμονται σε 47 ειδικότητες. Οι μόνιμοι είναι 314 και οι ΙΔΑΧ είναι οι υπόλοιποι 455. Οι 456 είναι υπάλληλοι ΠΕ ενώ οι ΤΕ ανέρχονται σε 89. Υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μόνο οι 35 από τους 769 και ΔΕ οι 226. Και στην περίπτωση του ΑΠΘ σε διαθεσιμότητα μπαίνουν όλοι οι φύλακες-νυχτοφύλακες.

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Όσον αφορά τους 442 υπαλλήλους του πανεπιστημίου Πάτρας οι 296 έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ οι μόνιμοι είναι 146. Οι 176 σε σύνολο 442 είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και οι 55 απόφοιτοι των ΤΕΙ. Οι 182 είναι απόφοιτοι λυκείου και 29 είναι απόφοιτοι γυμνασίου (ΥΕ). Οι υπάλληλοι κατανέμονται σε 54 ειδικότητες. Το σύνολο των υπαλλήλων ειδικότητας φύλακας-νυχτοφύλακας θα τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο 6ο σε αριθμό υπαλλήλων πανεπιστήμιο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μόνο 3 σε σύνολο 307 ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ είναι 160. Από τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας εξ αυτών έχει την ειδικότητα οικονομικού υπαλλήλου γεγονός που προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Άλλη μια πρωτοτυπία του πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί το γεγονός ότι κανείς υπάλληλος ΥΕ δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα σε αντίθεση με τους υπαλλήλους άλλων κατηγοριών εκπαίδευσης όπως η ΠΕ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνολικά 363 υπαλλήλους αριθμεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης που κατανέμονται σε 43 ειδικότητες. Από αυτούς οι 175 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ ανέρχονται σε 19. Στους 35 ανέρχονται οι υπάλληλοι ΤΕ και 124 οι ΔΕ. Και στο πανεπιστήμιο Κρήτης οδηγούνται σε διαθεσιμότητα όλοι οι υπάλληλοι της κατηγορίας φύλακες.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Υπάλληλος ΥΕ για θέση διοικητικού

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργείου ότι υπάρχουν 6 κενά. Τα 2 αφορούν την ειδικότητα οικονομικού-λογιστικού και τα 4 την ειδικότητα διοικητικού. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 4 θέσεις διοικητικού θα καλυφθούν από 3 υπαλλήλους ΔΕ άλλα και από ένα υπάλληλο Υ.Ε

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ ΔΟΕ: Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για κιμωλίες

Οι δάσκαλοι ζητούν να δοθεί άμεσα λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Γ.Μιχελάκης: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και την 4η δόση της επιχορήγησης

Άμεση λύση στα με γάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση και τα οποία απειλούν να τινάξουν στον «αέρα» τη νέα σχολική χρονιά, παρακολουθηση κινητου χωρις εγκατασταση που ξεκινάει αύριο, ζήτησαν οι δάσκαλοι από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με τον οποίο συναντήθηκαν σήμερα.

Το Δ.Σ.της ΔΟΕ ανέφερε με λεπτομέρειες όλα τα ανοικτά «μέτωπα» που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είναι η υπολειτουργία των σχολικών επιτροπών και η αδυναμία τους λόγω της υποχρηματοδότησης να εκπληρώσουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους (θέρμανση, πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ, ΔΕΗ, αγορά κιμωλιών και αναλώσιμων, κ.α.), η απουσία καθαριστριών, σχολικών τροχονόμων και σχολικών φυλάκων από τα σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών και οι πειθαρχικές διατάξεις που «προκαλούν διωγμούς και αδικία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχελάκης ανέφερε, σύμφωνα με την Ομοσπονδία ότι σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες έχει διατεθεί από το υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 21,4 εκατ. ευρώ και ότι θα γίνει προσπάθεια για χορήγηση της 4ης δόσης της επιχορήγησης.

Για το θέμα των καθαριστριών δήλωσε πως έχει κατατεθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων για δυο χρόνια, ενώ παράταση συμβάσεων ανακοίνωσε και για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών μέχρις ότου γίνει η προκήρυξη για νέες συμβάσεις.

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων αναφέρθηκε στην πρόσληψη 3.800 φυλάκων μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενώ για τους σχολικούς τροχονόμους δήλωσε ότι έχει διατεθεί ένα ποσό στους Δήμους και έχει ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη σχολικού τροχονόμου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/600965/hartografisi-tou-prosopikou-ton-aei-kai-atei/
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ONLINE ΜΕΙΚ ΑΠ…

Trendy Polska

Trendy Świat