ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ Την εκτίμηση ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αιχμής τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Women Lead the Success in the Economy» που πραγματοποιείται σήμερα……

«Η γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αιχμής» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ Μίχαλος: Πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Την εκτίμηση ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αιχμής τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Women Lead the Success in the Economy» που πραγματοποιείται σήμερα στο ΕΒΕΑ.

Αναλυτικά η ομιλία

«Η γυναικεία επιχειρηματικότητα μπορεί και θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αιχμής στην προσπάθεια για ενίσχυση της ανάπτυξης και της ευημερίας στην ευρώπη. Ακόμη περισσότερο, πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, διαφημιση adwords βολος για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, για την καταπολέμηση της ανεργίας και του αποκλεισμού.

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί το κλειδί για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που φέρνει η νέα εποχή. Χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι θα την προσεγγίσουν δημιουργικά και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της.

Για να συμμετάσχουν γόνιμα στην παραγωγική διαδικασία. Να διασφαλίσουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, αλλά και να συνεισφέρουν στη συλλογική πρόοδο.

Είναι λοιπόν σημαντικό ζητούμενο η ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να αναλάβουν ενεργά το ρόλο που τους αναλογεί. Το ρόλο που ανταποκρίνεται στις ικανότητες και στις φιλοδοξίες τους.

Εκδηλώσεις όπως η σημερινή συμβάλλουν πολλαπλά προς αυτή την κατεύθυνση. Παρέχοντας αφενός το πεδίο για μια ουσιαστική συζήτηση, η οποία θα αναδείξει υφιστάμενα εμπόδια, αλλά και προτάσεις πολιτικής για την υπέρβασή τους. Και αφετέρου, ευνοώντας τη δικτύωση, την ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Σκοπός αυτής της ομιλίας είναι να συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία, μέσα από μια συνοπτική θεώρηση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ανέλαβε να φέρει σε πέρας μια δημοσιονομική προσαρμογή η οποία δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολεμική ευρώπη. Η κοινωνία της αντίστοιχα – οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της – βιώνουν τις συνέπειες της μεγαλύτερης ύφεσης, σε καιρό ειρήνης.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα, μέσα από μια τεράστια προσπάθεια κατάφερε να ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τον εφιάλτη της αβεβαιότητας, σχεδιασμόσ web site βολος που μέχρι πρότινος καθήλωνε κάθε δραστηριότητα και δημιουργούσε ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξωστρέφεια. Η χώρα απέδειξε ότι είναι αποφασισμένη να τηρήσει της δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους εταίρους της και να διασφαλίσει τη θέση και το μέλλον της στην ευρωζώνη.

Χάρη στις θυσίες των πολιτών της, κατάφερε να εξαλείψει μέσα σε λιγότερα από 4 χρόνια, ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης των 24 δισ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο εξισορροπείται και ο δείκτης εξαγωγών προς ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά. Θετικά βήματα υπάρχουν και στον τομέα των διαρθρωτικών αλλαγών, παρά τις επιμέρους καθυστερήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Αισθητή βελτίωση έχει υπάρξει και σε τομείς που επηρεάζουν το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. Συνολικά την τελευταία διετία, η χώρα έχει ανέβει 28 βαθμίδες στην κατάταξη της Παγκόσμιας τράπεζας.

Ειδικά στον τομέα της διευκόλυνσης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, η Ελλάδα πραγματοποίησε φέτος ένα άλμα 110 θέσεων. Συγκεκριμένα στην 36η θέση μεταξύ 189 χωρών, ενώ πέρσι βρισκόταν μόλις στην 146η θέση. Και αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής στο συγκεκριμένο τομέα.

Που οφείλεται αυτή η βελτίωση; Οφείλεται κυρίως σε μεταρρυθμίσεις, όπως η κατάργηση ου απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου για την ίδρυση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, η ρύθμιση για τα προτυποποιημένα καταστατικά, αλλά η απλοποίηση μιας σειράς άλλων διαδικασιών.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί η λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, για τη σύσταση επιχειρήσεων. Επίσης, η ενεργοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, μιας υπηρεσίας η οποία συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας, στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές με το κράτος, στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τις επιχειρήσεις.

Τα Επιμελητήρια της χώρας έχουν αναλάβει κομβικό ρόλο, τόσο για τη σύσταση όσο και για τη λειτουργία των δομών αυτών. Επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την καθοριστική συμβολή που μπορεί να έχει ο επιμελητηριακός θεσμός στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Στις θετικές εξελίξεις, ως προς το επενδυτικό περιβάλλον, συμπεριλαμβάνονται επίσης:

– Ο νέος επενδυτικός νόμος, ο οποίος παρέχει ενισχυμένα κίνητρα για τις μικρές και μεσαίες επενδύσεις

– Η νομοθέτηση Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων

– Η εισαγωγή του θεσμού των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης σημαντικών έργων

– Η καθιέρωση του θεσμού της αυτοβεβαίωσης (self – assessment), που επιτρέπει στους επενδυτές, με δική τους νομική ευθύνη, να βεβαιώσουν την τήρηση προϋποθέσεων για συγκεκριμένες άδειες

– Επίσης, η καθιέρωση του θεσμού του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή, για επενδύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ,

– Η σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου

– Και η χορήγηση πενταετούς άδειας παραμονής με δυνατότητα επέκτασης για υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα αξίας 250.000 ευρώ και άνω

Σημαντική ώθηση στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις παρέχουν και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται με πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. Ειδικά όσον αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος ενισχύονται σήμερα περίπου 2.500 επιχειρηματικά σχέδια ανέργων γυναικών, σχεδίαση λογότυπου βολος με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 77 εκατ. ευρώ περίπου.

Το 2014 ξεκινά μια νέα προγραμματική περίοδος, κατά την οποία η Ελλάδα θα κληθεί να αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 20 δισ. ευρώ περίπου.

Οι πόροι αυτοί, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης, για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι εμπορευματικές μεταφορές, ο αγροτοδιατροφικός τομέας, η ενέργεια, η υγεία, ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες και οι δημιουργικές βιομηχανίες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Και στους κλάδους αυτούς είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν στα επόμενα χρόνια σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Σαφώς υπάρχουν ακόμη αρκετά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω βελτίωση.

Ένας από αυτούς είναι η αποκατάσταση της ρευστότητας και η διασφάλιση επαρκών πόρων για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδύσεων. Παρά το γεγονός ότι η ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχει ολοκληρωθεί, η ροή των πιστώσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, δωρεαν ιστοσελιδα βολος αλλά ευρύτερα τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Είναι ζήτημα εμπιστοσύνης, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης στην ευρωζώνη. Με τη δημιουργία συστήματος κοινής εποπτείας, dimiourgia site βολος Κοινού Ταμείου Εκκαθάρισης Αφερέγγυων Τραπεζών και Πανευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, που ξεκινά από τον Ιανουάριο, τα θέματα αυτά θα τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα και θα προχωρήσουν ταχύτερα.

Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, seo ιστοσελίδας βολος αναμένουμε στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουν ταχύτερα παρεμβάσεις

– Για την περαιτέρω αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά ως προς τις χρήσεις γης και τις συναφείς διαδικασίες αδειοδότησης επενδύσεων

– Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης

– Για την απομάκρυνση ρυθμιστικών εμποδίων στη λειτουργία σημαντικών αγορών, όπως το λιαν εμπόριο, τα τρόφιμα και ο τουρισμός. Πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση παρέλαβε σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ και έχει δεσμευθεί ότι θα εφαρμόσει άμεσα την πλειονότητα των προτάσεων

Επίσης, πάγιο αίτημα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου, το οποίο θα ευνοεί την προσέλκυση κεφαλαίων στη χώρα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας έχει δεσμευθεί για τη σταδιακή εφαρμογή ενιαίου φορολογικού συντελεστή της τάξης του 15%. Ελπίζουμε ότι οι θετικές επιδόσεις στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής θα συνεχιστούν και θα επιτρέψουν το ταχύτερο δυνατό την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Έχοντας αφήσει πίσω της την απειλή της χρεοκοπίας, επιχειρεί τώρα να στηρίξει την οικονομία της σε υγιέστερες βάσεις.

Επιχειρεί να αντιμετωπίσει βαθιά ριζωμένες διαρθρωτικές αδυναμίες και να αξιοποιήσει καλύτερα τα πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, έχει η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας για την επιχειρηματικότητα.

Μιας νέας αντίληψης, η θα αναδεικνύει την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης σε θετική επιλογή ζωής, για ανθρώπους με όραμα, με ιδέες και θέληση για δουλειά.

Μιας αντίληψης, η οποία θα ενθαρρύνει τις γυναίκες να στραφούν στην επιχειρηματικότητα: στη δημιουργικής, στην εξωστρεφή, seo site check online βολος στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Η δραστηριότητα φορέων όπως το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών δείχνει ότι η χώρα μας διαθέ ΤΕΙ ήδη δυνάμεις που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια.

Ο Επιμελητηριακός Θεσμός, προωθηση ιστοσελιδων στο google βολος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Οι γυναίκες μπορούν πραγματικά να ηγηθούν στην πορεία για μια πιο παραγωγική ελληνική οικονομία, για μια πιο ανταγωνιστική και ευημερούσα ευρώπη.

Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή διοργάνωση θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά, προς αυτή την κατεύθυνση».

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, seo in greece βολος διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, κατασκευη ιστιοσελιδασ βολος αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, κατασκευη δωρεαν ιστοσελιδα βολοςς βολος το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/617298/i-gunaikeia-epiheirimatikotita-tha-prepei-na-apotelesei-simeio-aihmis/
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ…

Trendy Polska

Trendy Świat