σκεποπλακες τιμες – http://lithorama.com.gr/index.asp?Keyword=0000000046.%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%83%20%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CF%87%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%83.html; ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ Επιστροφή στη σταθερότητα, μετά την ύφεση, δείχνει το Ευρωβαρόμετρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με το Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος……

Επιστροφή στη σταθερότητα δείχνει το Ευρωβαρόμετρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ Αύξηση του Δείκτη Επιχειρηματικού κλίματος μετά από δύο χρόνια

Επιστροφή στη σταθερότητα, πλακες αλβανιας μετά την ύφεση, δείχνει το Ευρωβαρόμετρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με το Δείκτη Επιχειρηματικού κλίματος να διαμορφώνεται στο 68,4%. Όπως σχολιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ο Δείκτης Επιχειρηματικού κλίματος ΜμΕ της ευρώπης έχει αυξηθεί κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τελευταίο εξάμηνο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο δείκτης κλίματος έχει αυξηθεί μετά από τη μείωση των τελευταίων τεσσάρων εξαμήνων.

Η τάση είναι ανοδική, ιδίως στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία (οι λεγόμενες «PIIGS»). Επίσης, ο Δείκτης κλίματος στην υπόλοιπη ΕΕ αυξήθηκε και πέρασε το φράγμα των 70 μονάδων που αποτελεί ένδειξη ουδέτερου επιχειρηματικού κλίματος. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι οι ΜμΕ της ευρώπης είναι εκτός ύφεσης, σχιστοπλακες τιμες αλλά δεν έχουν μπει ακόμη σε μια πορεία ανάπτυξης. Ωστόσο, αν οι πιο θετικές προσδοκίες υλοποιηθούν μέσα στον επόμενο μήνα, θα δούμε μια μικρή ανάκαμψη η οποία θα μπορούσε να συνεχιστεί σε μια μέτρια ανοδική πορεία το 2014.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, ο γενικός δείκτης κλίματος ΜΜΕ που αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των εταιρειών οι οποίες αναφέρουν θετικά ή σταθερά αποτελέσματα και προσδοκίες – τώρα είναι στο 68,5 και αυξήθηκε από το προηγούμενο 65,3, το οποίο απεικόνιζε την αρνητική κορυφή σε αυτή την ύφεση. Αυτή εξακολουθεί να είναι κάτω από 70,0, πετρα αυλης που το θεωρούμε ουδέτερη θέση, αλλά είναι παρόλα αυτά ένα ισχυρό σημάδι ότι η ευρώπη είναι στο δρόμο εξόδου από την τρέχουσα ύφεση, που προκαλείται κυρίως από την αδυναμία της εσωτερικής ζήτησης της ΕΕ, η οποία επηρεάζει τις ΜΜΕ στις κατασκευές και τον τομέα των υπηρεσιών.

Τα κύρια αποτελέσματα του Βαρόμετρου της ΕΕ των ΜμΕ για το 2ο εξάμηνο 2013 δείχνουν ελπίδα, όχι όμως πλήρη μεταστροφή, ενώ εκφράζει την ισορροπία μεταξύ των θετικών και αρνητικών κρίσεων από τις ΜμΕ για διάφορες πτυχές των επιχειρήσεων, τάξης μεγέθους και κλάδου. Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2013 παρουσίασαν μείωση της συνολικής θέσης των ΜμΕ. Η ισορροπία μεταξύ των θετικών και αρνητικών απαντήσεων ήταν ακόμα πιο αρνητική από ό, τι στο 2ο εξάμηνο 2012 και κορυφώθηκε στο -13,2. Η ύφεση έπληξε τις ΜμΕ – λόγω της α δύναμης ευρωπαϊκής εσωτερικής ζήτησης – μολονότι υπήρχε μια μικρή βελτίωση σε σύγκριση με το τελευταίο εξάμηνο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών (-14,6) και τις παραγγελίες (-14,1). Ωστόσο, σχιστολιθος καβαλας τιμες κι οι δύο αριθμοί είναι ακόμα εξαιρετικά αρνητικοί. Η α δύναμη αυτή κατάσταση προκλήθηκε κυρίως από την αδυναμία να κερδίσουν τις απαιτούμενες τιμές, λατομεια πηλιου που ασκεί πίεση επί των κερδών.

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά όσον αφορά τις προσδοκίες για το 2014 που δείχνουν μιαν αύξηση για τη συνολική θέση των ΜμΕ. Αυτό θα είναι το πρώτο εξάμηνο κατά το οποίο η οικονομική κατάσταση θα γίνεται όλο και καλύτερη, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πτώσης. Το ισοζύγιο της συνολικής θέσης είναι ακόμη αρνητικό (-2,6), αλλά φτάνει πολύ κοντά στο μηδέν. Οι ΜμΕ της ΕΕ έχουν ακόμα αρνητική αίσθηση της οικονομίας, αλλά τα αποτελέσματα αλλά όσον αφορά τις εντολές (-3,5) και τον κύκλο εργασιών (-4,2) είναι σαφώς καλύτερα από ό, τι για το τελευταίο εξάμηνο. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι δύο δείκτες αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές του 2013. Αυτοί αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αλλαγή για την πρόβλεψη του μέλλοντος και είναι τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης, που δείχνουν ότι στο εξάμηνο του 2013 η κρίση έφτασε στο κατώτατο σημείο του κύκλου και το σενάριο έχει αλλάξει προς μία θετική προσδοκία.

Οι κύριοι παράγοντες που σταδιακά δείχνουν προς την ανάκαμψη είναι αυτοί των παραγγελιών και του κύκλου εργασιών. Εντούτοις, τα αποτελέσματα τους δεν είναι αρκετά θετικά ώστε να έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση (-4,6) και στις επενδύσεις (-10,5). Τα σχέδια δημιουργίας θέσεων και επενδύσεων είναι ακόμα σε αναμονή, κάτι που είναι φυσιολογικό σχήμα έναρξης της ανάκαμψης, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να επενδύουν και να προσλαμβάνουν προσωπικό μόνο εάν οι προσδοκίες του κύκλου εργασιών υλοποιηθούν.

Η διαφορά μεταξύ προσδοκιών και τελικών αποτελεσμάτων για το 2013, Ακανόνιστες Συκής καθώς και η σύγκριση του τέλους του περασμένου έτους με το πρώτο εξάμηνο για το 2013 και τα αποτελέσματα για το τρέχον εξάμηνο δίνουν μια πολύ αποκαλυπτική εικόνα για το πώς αντέδρασαν οι περισσότερες ΜμΕ καθ’όλη την διάρκεια της ύφεσης. Ενώ τα αποτελέσματα για τον κύκλο εργασιών (+1,3), την απασχόληση (+2,6) και τις επενδύσεις (4,1) είναι καλύτερα από ό,τι αναμενόταν πριν από έξι μήνες, η συνολική θέση έγινε ακόμη χειρότερη από ό, τι αναμενόταν (-3,7).

Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα για τις τιμές που είναι πιο αρνητικές από ό,τι αναμενόταν (-8,1), αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τον τρόπο με τον οποίο οι ΜμΕ αντέδρασαν στην ύφεση. Φαίνεται έτσι ότι πολλές ΜμΕ έχουν αποδεχθεί χαμηλότερες τιμές πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών τους για να διατηρήσουν τον κύκλο εργασιών και τα επίπεδα απασχόλησης όσο το δυνατό σταθερά μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Μια τέτοια επιχειρηματική στρατηγική καταλήγει σε πολύ χαμηλότερα περιθώρια κέρδους ή ακόμη και ζημίες, και ως εκ τούτου έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική θέση των επιχειρήσεων.

Η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων και πραγματοποιηθεισών επενδύσεων στο 1ο εξάμηνο 2013 είναι θετική (+4,1), όπως ήταν στην προηγούμενη έκδοση του βαρόμετρου. Είναι φυσιολογικό για τις ΜμΕ να αναμένουν ήσσονος σημασίας επενδύσεις για το μέλλον, προκειμένου να τις μεταφέρουν σε καλύτερες συνθήκες από ό, τι κατά τη διάρκεια της ύφεσης.

ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ Βίντεο: Η Χρυσή Αυγή μετέτρεψε τελετή στις Θερμοπύλες σε ναζιστικό υπερθέαμα

«Οι πολιτικάντηδες με τα „burberry” ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή», απαντά η Χρυσή Αυγή

Είχε δεν είχε η Χρυσή Αυγή κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια, να μεταβάλει μια τιμητική τελετή στις Θερμοπύλες προς τιμήν του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του, σε ένα εθνικιστικό σόου.

Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος συγκεντρώθηκαν στο χώρο όπου δόθηκε η μάχη των Θερμοπυλών με σκοπό να τιμήσουν το μεγάλο στρατάρχη και τους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την προέλαση των Περσών. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τιμητική τελετή, εξελίχθηκε σε ένα ναζιστικό, Ακανόνιστες Συκής παραστρατιωτικό υπερθέαμα. Οι παρευρίσκοντες σχημάτισαν έναν μαίανδρο και ανάβοντας δαυλούς εκτελούσαν με θέρμη τα στρατιωτικά παραγγέλματα του Ηλία Κασιδιάρη, γωνίες σχισθόλιθος ενώ τραγουδούσαν τον ύμνο της οργάνωσης.

Αυτό όμως δεν αρκούσε, καθώς οι συμμετέχοντες θέλοντας να δώσουν κλίμα… γηπέδου άναψαν δεκάδες καπνογόνα!

Το… πρωτότυπο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στο Λεωνίδα περιελάμβανε και χαιρετισμό με υψωμένο το χέρι από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος, σε λόγο που έβγαλε, καταφέρθηκε κατά των πολιτικών της Ελλάδας και φυσικά αποθεώθηκε από τα μέλη του κόμματός του.

<iframe src="http://www. YouTube.com/embed/N0MnK8jYluQ?feature=player_embedded” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”360″ width=”640″>

<iframe src="http://www. YouTube.com/embed/5Fy1M1AhdWs?feature=player_embedded” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”360″ width=”640″>

Τι απαντά η Χρυσή Αυγή

Πάντως, έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε με το εθνικιστικό σόου στις Θερμοπύλες και την έκταση που πήρε το θέμα, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έναν «οχετό ύβρεων και άθλιας παραπληροφόρησης» κατά του Εθνικιστικού Κινήματος.

«Οι πολιτικάντηδες με τα „burberry” που χαζογελάνε στις τηλεοπτικές κάμερες, ασφαλώς ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η Χρυσή Αυγή και συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αυτοί που στέλνουν τις κομματικές τους νεολαίες στην Μύκονο για „clubbing”, πολεμούν τους νέους Εθνικιστές που τιμούν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες».

«Η Χρυσή Αυγή προσηλωμένη στις αιώνιες αξίες του Ελληνισμού, θα συνεχίσει να αποδίδει τιμές στους Πατέρες, με την αισθητική και τα σύμβολα που γέννησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμα και στο άχρωμο σήμερα.», καταλήγει.

ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/605490/epistrofi-sti-statherotita-deihnei-to-eurovarometro-ton-mikromesaion-epiheiriseon/
ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΗΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ…

Trendy Polska

Trendy Świat