ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ Παρά τη συνεχιζόμενη «βύθιση» της εγχώριας αγοράς καυσίμων, η βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου αυξάνει κι εφέτος την……

Αυξημένη η παραγωγή της βιομηχανίας πετρελαίου ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ Λόγω της διεύρυνσης των εξαγωγών

Παρά τη συνεχιζόμενη «βύθιση» της εγχώριας αγοράς καυσίμων, η βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου αυξάνει κι εφέτος την παραγωγή της, περισσότερο μάλιστα από οποιονδήποτε άλλον κλάδο, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς απ' ό,τι το 2012, διαφοροποιώντας παράλληλα το προϊοντικό μείγμα των πωλήσεών της.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα η διεύρυνση των εξαγωγών του κλάδου στη γειτονική Τουρκία και σε άλλες χώρες αφορά κυρίως ντίζελ και αντισταθμίζει σε γενικές γραμμές τις απώλειες που προκύπτουν από τους μειωμένους όγκους πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, χωρίς ωστόσο να επιφέρει αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων, λόγω της πτώσης των τιμών και της παράλληλης έντασης του ανταγωνισμού, που τείνουν να εκμηδενίσουν την κερδοφορία τους.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος παρ αγωγής της Βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου παρουσίασε αύξηση κατά 13,2%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί αύξηση 17%. Η παραγωγή πετρελαιοειδών το 2013 υπολογίζεται ότι είναι κατά 22,2% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του έτους 2005, ενώ, αντιθέτως, pelletech ολόκληρη η βιομηχανική παραγωγή είναι μικρότερη από εκείνη του 2005 κατά 26,4%.

Πιο συγκεκριμένα, ηλιακοι θερμοσιφωνες maltezos ο όγκος της παρ αγωγής του κλάδου αυξήθηκε τους έξι από τους επτά μήνες, με ρυθμό +2,3% τον Ιανουάριο (+23,6% τον ίδιο μήνα του 2012) +4,2% τον Φεβρουάριο (+9,8%), +23,5% τον Μάρτιο (+21,4%), +20,1% τον Μάιο (+7,5%), +30,8% τον Ιούνιο (+14,7%) και +14,2% τον Ιούλιο (-3,8%). Αντιθέτως, μειώθηκε με ρυθμό -1,0% τον Απρίλιο (+59,5%).

Συγχρόνως, παρουσιάζουν πτώση οι καθαρές τιμές των προϊόντων του κλάδου, δηλαδή χωρίς τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ειδικότερα τον περασμένο Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2012, οι τιμές τους στην εγχώρια αγορά ήταν κατά 5% χαμηλότερες, ενώ στη διεθνή αγορά ήταν κατά 3,9% χαμηλότερες.

Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε δολάρια ΗΠΑ ήταν κατά 5% χαμηλότερη εκείνης του πρώτου εξαμήνου του 2012, ενώ οι μέσες τιμές των προϊόντων σε δολάρια ΗΠΑ την ίδια χρονική περίοδο μειώθηκαν κατά 6,5%, σε συνθήκες ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου κατά 1,3% και καθίζησης της κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, λόγω πτώσης των περιθωρίων κέρδους της διύλισης αργού πετρελαίου κατά 40-75%, ξυλόσομπες λέβητας ανάλογα με τον βαθμό συνθετότητας του κάθε διυλιστηρίου.

Η πτώση της ζήτησης πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2013 ξεπέρασε το 20%, λεβητεσ πυρηνασ τιμεσ παρά την αύξηση της κατανάλωσης των υγραερίων κατά 5% και του ντίζελ κίνησης κατά 11%, κυρίως λόγω τηςπετρελαίου θέρμανσηςθέρμανσης κατά 70% και των βενζινών κατά 10%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στη διάρκεια του επταμήνου Ιανουαρίου- Ιουλίου 2013 τα συνολικά έσοδα του κλάδου ακολούθησαν πτωτική πορεία, παρά το γεγονός ότι τα έσοδά του από τις εξαγωγές του μειώθηκαν μόνο τον Απρίλιο (-6,4%) και όλους τους άλλους μήνες παρουσίασαν διψήφια ποσοστιαία αύξηση (+16,8% τον Ιανουάριο, +16,6% τον Φεβρουάριο, +21,2% τον Μάρτιο, +61,3% τον Μάιο, +10,9% τον Ιούνιο και +42,5% τον Ιούλιο). Αύξηση των συνολικών εσόδων σημειώθηκε μόνο τους δύο από τους επτά εξεταζόμενους μήνες.

Λόγω της πτώσης των εγχώριων πωλήσεων και της συμπίεσης των τιμών, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασε μείωση με ρυθμό -17,7% τον Ιανουάριο (+47,0% τον ίδιο μήνα του 2012, -9,6% τον Φεβρουάριο (+40,6%), -9,8% τον Μάρτιο (-0,1%) και -17,0% τον Απρίλιο (+46,6%), ενώ αυξήθηκε με ρυθμό +21,6% τον Μάιο (-4,1%), παρέμεινε σταθερός τον Ιούνιο (+10,2% έναν χρόνο πριν) και αυξήθηκε με ρυθμό +13,2% τον Ιούλιο (-6,3%).

Η συνέχιση της ανοδικής πορείας της παρ αγωγής του κλάδου τους επόμενους μήνες συναρτάται κυρίως, όπως είναι φυσικό, με τις αυξομειώσεις της διεθνούς ζήτησης και την πιθανολογούμενη από αναλυτές ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους του, αφού ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωσή τους θα οδηγήσει ενδεχομένως σε περιορισμό της παρ αγωγής και των εξαγωγών, ώστε να περιοριστεί η καταγραφή ζημιών.

Ο ολιγάριθμος επιχειρηματικά βιομηχανικός κλάδος των παραγώγων πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της εμφιάλωσης υγραερίων, παρουσίασε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 12% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (508,9 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων σε δολάρια ΗΠΑ κατά 0,7%, αύξησης της παρ αγωγής του κατά 9,7% και των εσόδων του κατά 15%. Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας του οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (3% το 2012, από 4,3% το 2011). Τα καθαρά κέρδη του μειώθηκαν κατά 26% (στα 190,3 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα προς το 1% των εσόδων του.

Τα συνολικά έσοδα 21 βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ηλιακοι θερμοσιφωνες τιμοκαταλογος ανήλθαν το 2012 σε 18,49 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 2,47 δισ. ευρώ (+15%). Το 98% αυτών των εσόδων (18,14 δισ. ευρώ) αντιστοιχεί στα έσοδα των δύο μεγάλων βιομηχανιών διύλισης αργού πετρελαίου.

Οι 21 βιομηχανικές εταιρείες παραγώγων πετρελαίου, οι οποίες ασχολούνται συνολικά ή επί μέρους με την επεξεργασία αργού πετρελαίου και την παραγωγή υγρών καυσίμων, την εμφιάλωση υγραερίων, την ανακύκλωση ορυκτελαίων, την παραγωγή λιπαντικών και ασφαλτικών προϊόντων, την επεξεργασία πετρελαϊκών καταλοίπων, καθώς και την παραγωγή στερεών καυσίμων από βιομάζα, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα

περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 8,1 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

– Μεικτά κέρδη 555,9 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 19% (-128,2 εκατ. ευρώ).

– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 508,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 71,1 εκατ. ευρώ (κέρδη 580 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και ίσα προς το 2,8% των εσόδων (3,6% το 2011).

– Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 329,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% σε ποσοστό και κατά 95,4 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 425,3 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,7% το 2011.

– Κέρδη προ φόρων 251,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26% σε ποσοστό και κατά 86,5 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 337,6 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,1% το 2011.

– Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 190,3 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 26% σε ποσοστό και κατά 65,3 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 255,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και ίσα προς το 1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,6% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι δεκαέξι από τις 21 επιχειρήσεις (76,2% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες πέντε εταιρείες (23,8% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 16 κερδο φόρων ήταν 192,2 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των πέντε ζημιογόνων ήταν 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια των 21 επιχειρήσεων (2,48 δισ. ευρώ στο τέλος της οικονομικής χρήσης) αυξήθηκαν κατά 1% (+34 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, αυξήθηκε κατά 4% (+323,9 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (8,13 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης).

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 30,5%, από 31,3%, καθώς οι συνολικές υποχρεώσεις τους (5,65 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 5,4% (+289,9 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (1,16 δισ. ευρώ) κατά 19% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (4,49 δισ. ευρώ) κατά 14%. Αύξηση κατά 9% παρουσίασε, εξάλλου, το συνολικό πάγιο ενεργητικό τους (4,66 δισ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες), λόγω των νέων επενδύσεων και της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και με την εισαγωγή και εμπορία πετρελαϊκών προϊόντων ή αναπτύσσουν δραστηριότητες σε άλλους, συναφείς τομείς της οικονομίας.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 21 βιομηχανικών εταιρειών παραγώγων πετρελαίου σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,3% το 2012, έναντι 7,4% το 2011.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιώνΣε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, pelletech 25 η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, βαση ηλιακου θερμοσιφωνα πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίναΝεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/588230/auximeni-i-paragogi-tis-viomihanias-petrelaiou/

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ…