ΑΠΙΣΤΙΑ «Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την πορεία της οικονομίας», ανέφερε ο……

«Απογοητευτική η κατάσταση στην πραγματική οικονομία» ΑΠΙΣΤΙΑ Κ. Μίχαλος: Απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την επίλυση του προβλήματος

«Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την πορεία της οικονομίας», ανέφερε ο πρόεδρος του της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, ΑΠΙΣΤΙΑ ΜΟΙΧΕΙΑ Κ. Μίχαλος σε ομιλία του στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕΑ, τιμες ντετεκτιβ παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκη .

Όπως επεσήμανε ο κ. Μίχαλος, «από τη μια, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τη μεγάλη προσπάθεια και τις θετικές επιδόσεις που σημειώνει η χώρα στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Από την άλλη, όμως, η κατάσταση στην πραγματική οικονομία εξακολουθεί να είναι απογοητευτική. Οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας. Και τα πράγματα δεν αναμένεται να βελτιωθούν σύντομα, απιστια αφού και το 2014 η πιστωτική επέκταση θα κινηθεί σε αρνητικό έδαφος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τα ποσά που θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών αναμένεται ότι δεν θα ξεπεράσουν συνολικά τα 5 δισ. ευρώ, ιδιωτικοι ντετεκτιβ αθηνα τιμεσ ενώ το έλλειμμα χρηματοδότησης υπερβαίνει ήδη τα 35 δισ. ευρώ».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, «η επίλυση αυτού του μείζονος προβλήματος απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλιστούν. Το ζήτημα που θα πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα είναι η συμβολή της κυβέρνησης στην εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά όσον αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Οι ελληνικές ΜμΕ αντιμετωπίζουν σήμερα το υψηλότερο ποσοστό απορρίψεων για χρηματοδότηση στην ευρωζώνη, με ποσοστό περίπου 45% που είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου. Και ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα, πέρα από το υψηλό κόστος της χρηματοδότησης, είναι η συνεχής αυστηροποίηση των μη επιτοκιακών όρων. Με τις απαιτήσεις των τραπεζών για εμπράγματες εξασφαλίσεις να φθάνουν συχνά σε υπερβολικά επίπεδα».

Όπως επίσης τόνισε ο κ. Μίχαλος, «τα προγράμματα που υλοποιούνται με πόρους του ΕΣΠΑ και της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ρευστότητας, δεν μπορούν να αποδώσουν τα προσδοκώμενα οφέλη, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ενεργοποίηση και συμμετοχή των τραπεζών.

Οι συστημικές τράπεζες θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί ώστε με την κατάλληλη μόχλευση, να αξιοποιηθεί η δυνατότητα για διοχέτευση ρευστότητας συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ στην αγορά.

Επιπλέον, πρέπει να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αποτελεί ζητούμενο ειδικά σήμερα, σε μια εποχή όπου κυοφορούνται πολιτικές για την υποβάθμιση των τραπεζικών τομέων χρηματοδότησης ΜμΕ».

Όπως επίσης υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, «ένα ακόμη μείζον ζήτημα είναι, δυστυχώς το κύμα αναγκαστικών αποχωρήσεων μεγάλων βιομηχανιών, με πρόσφατο παράδειγμα τη μεταφορά έδρας της Βιοχάλκο. Όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, η υψηλή φορολογία, το δυσβάσταχτο κόστος της ενέργειας και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, είναι παράγοντες που οδηγούν όλο και περισσότερες εταιρείες είτε σε κλείσιμο, είτε σε υποχρεωτική έξοδο από τη χώρα προκειμένου να επιβιώσουν.

Δυστυχώς, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει άγονο και εχθρικό. Η μείωση του μισθολογικού κόστους της εργασίας, ντετεκτιβ τιμεσ θεσσαλονικη στην οποία επέμεινε πιεστικά η τρόικα τα προηγούμενα χρόνια, δεν αποτέλεσε όπως αποδείχτηκε στην πράξη άλλωστε, πανάκεια, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας και των επιχειρήσεων. Δυστυχώς η φορολογία παραμένει υψηλή, η γραφειοκρατίας δεν έχει εξαλειφθεί, το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό και πρωτίστως η πρόσβαση σε κεφάλαια λόγω και του λεγόμενου country risk, σχεδόν αδύνατη».

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, «βαρύνουσας σημασίας είναι βέβαια και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ.

Είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε καλύφθηκε σημαντικό χαμένο έδαφος, όσον αφορά την απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Εξίσου κρίσιμης σημασίας, όμως, είναι ο σωστός σχεδιασμός και η έγκαιρη προετοιμασία των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ θα έχει καθοριστική σημασία στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό και χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα αποφευχθούν τα λάθη και οι αστοχίες του παρελθόντος.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το νέο ΕΣΠΑ θα υποστηρίξει στρατηγικά επιλεγμένους τομείς ανάπτυξης, θα χρηματοδοτήσει δράσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία και στην απασχόληση».

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι «ιδιαίτερη έμφαση ζητούμε να δοθεί στην ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, σε έναν τομέα που αποτελεί πανευρωπαϊκή προτεραιότητα – όπως αυτό αποτυπώνεται και στο πλαίσιο της στρατηγικής ” ευρώπη 2020″ και στο μήνυμα „Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα”.

Ζητούμε το μήνυμα αυτό να ληφθεί έμπρακτα υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου. Με ενέργειες και παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να κάνουν την υπέρβαση, να περάσουν σε μια νέα εποχή. Ενδεικτικά: ηλεκτρονικό εμπόριο, πρόσβαση σε ΤΠΕ, δικτύωση, εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών, προγράμματα εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, σας καλούμε να αξιοποιήσετε τις δομές και την εμπειρία των Επιμελητηρίων».

Καταλήγοντας, ο κ. Μίχαλος ανέφερε: «Τα Επιμελητήρια είναι ο θεσμός που βρίσκεται κοντά στις ΜΜΕ σε όλη τη χώρα και μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων.  Στο πρόσφατο παρελθόν, η ΚΕΕΕ και το ΕΒΕΑ, έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν με τη συνδρομή των Επιμελητηρίων. Ελπίζουμε ότι η Πολιτεία θα θελήσει να αξιοποιήσει στην πράξη τις δυνατότητες αυτές, με όφελος για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την απασχόληση».

ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ Αντ. Σαμαράς: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα!»

Αιφνιδιαστική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο δείπνο Μιχελάκη – δημάρχων σε ταβέρνα της Κηφισιάς

Σε ιδιαιτέρως φιλικό κλίμα δείπνησαν το βράδυ της Δευτέρας, στη γνωστή ταβέρνα της Κηφισιάς, «Τηλέμαχος», ο πρωθυπουργός, ντετεκτιβ θεσσαλονικη τιμες Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εσωτερικών, Γραφεια ντετεκτιβ Γιάννης Μιχελάκης και δήμαρχοι της Αττικής, που εκλέγονται στη Β' Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός, αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών, άκουσαν τις απόψεις των δημάρχων για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και προβλέπει τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, κερατο απιστια ενώ ενημερώθηκαν και για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Η είδηση ωστόσο είναι ότι οι δήμαρχοι δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού, καθώς εκείνος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην ταβέρνα στις 10 το βράδυ.

Κάποιοι από τους δημάρχους μάλιστα είχαν αποφασίσει να μην παραστούν, προφανώς επειδή θεώρησαν ότι η προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, θα ήταν υπόθεση ρουτίνας.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη και έδωσε κανονικά το «παρών», προκαλώντας… πανικό στους απόντες.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός και όσοι απουσίαζαν σχεδόν… τσακίστηκαν για να ανέβουν στην Κηφισιά, με απόκλιση από μισή μέχρι μία ώρα, ανάλογα με την περιοχή που βρισκόταν ο καθένας.

Ο κ. Σαμαράς δεν άφησε να περάσει απαρατήρητη η απουσία τους και, απευθυνόμενος σε έναν εξ αυτών, του είπε: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα».

Τότε, ο κ. Μιχελάκης πήρε το λόγο και, απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους, πρόσθεσε χαριτολογώντας: «Αν ταξιδέψεις με τον πρωθυπουργό, για να τον προλάβεις, πρέπει να φύγεις με την προηγούμενη πτήση!».

ΑΠΙΣΤΙΑ Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΑΠΙΣΤΙΑ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/584138/apogoiteutiki-i-katastasi-stin-pragmatiki-oikonomia/
ΑΠΙΣΤΙΑ…

Trendy Polska

Trendy Świat