ΜΕΙΚ ΑΠ Κ.Μίχαλος: παρακολουθηση κινητου ενδειξεις Ζητά μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%”

Κ.Μίχαλος: Ζητά μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% ΜΕΙΚ ΑΠ

«Το πρόβλημα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων και αναγκαστικών μέτρων στις επιχειρήσεις. Αυτήν τη δύσκολη περίοδο απαιτείται ευελιξία και προώθηση αναπτυξιακών μέτρων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα κατ' αρχάς και την κερδοφορία στη συνέχεια, των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους», δήλωσε, σχολιάζοντας τους αυστηρούς ελέγχους του ΙΚΑ που ξεκινούν στις επιχειρήσεις από την Τετάρτη.

Ο κ. Μίχαλος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό στην κυβέρνηση πως λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και γενικότερα προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Επίσης, ο κ. Μίχαλος ανέφερε ότι «ειδικότερα για τα ασφαλιστικά ταμεία, το ΕΒΕΑ έχει πολλές φορές επισημάνει το τελευταίο διάστημα ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών απέτυχε στην πράξη, γιατί οι όροι του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που βιώνει σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Ακόμη και τώρα, ζητάμε την τροποποίηση της ρύθμισης, με βάση την πρόταση που ήδη έχουμε καταθέσει και η οποία προβλέπει την κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τη σταδιακή αποπληρωμή τους, μετά από ενός έτους περίοδο χάρητος όπου θα καταβάλλονται μόνο οι τρέχουσες υποχρεώσεις. Η αποπληρωμή των κεφαλαιοποιημένων οφειλών θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι ετών με τις δόσεις να ξεκινούν από χαμηλό ύψος και να αυξάνονται σταδιακά.

Επίσης ζητούμε τη μείωση από 1/1/2014 κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών σε όλες τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές τους και την επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών στο παλαιό ύψος (+10%) για όσες επιχειρήσεις είναι ασυνεπείς στην καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων».