Βαλαμουτοπούλου, https://myvolos.net//Searchq-%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.html. ΒΟΛΟΣ Επιβολή προστίμου από το ΙΚΑ σε σχολεία | ΘΕΣΣΑΛΙΑ :

Επιβολή προστίμου από το ΙΚΑ σε σχολεία | ΘΕΣΣΑΛΙΑ : ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

 

ΠΡΟΣ:

τον Γεν. Γραμματέα

Κοιν. Ασφαλίσεων

κ. Παν. Κοκκόρη

τον Διοικητή του ΙΚΑ

κ. Ροβ. Σπυρόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπ. Παιδείας

κ. Κων. Αρβανιτόπουλο

 

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου από το ΙΚΑ σε σχολεία

 

Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Κύριε Διοικητά,

 

Ορισμένα υποκαταστήματα του ΙΚΑ επιβάλλουν πρόστιμα σε δημόσια σχολεία για την εκπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και καλείται το σχολείο να πληρώσει ένα υπέρογκο πρόστιμο στο ΙΚΑ, χωρίς υπαιτιότητα του ίδιου αφού ο ρόλος του ήταν καθαρά μεσολαβητικός.

Επισημαίνουμε ότι η μόνη εμπλοκή του σχολείου ήταν ότι βεβαίωνε την εργασία των ωρομίσθιων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών και όταν έρχονταν καθυστερημένα τα εντάλματα πληρωμών, Τυλιγαδάς πληρώνονταν καθυστερημένα τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εισφορές στο ΙΚΑ. Τα σχολεία δεν διέθεταν οργανωμένα λογιστήρια και οι μισθοδοτικές καταστάσεις ωρομισθίων-αναπληρωτών εκδίδονταν με ευθύνη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θεωρώντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται   τα σχολεία ως εν δυνάμει «εισφοροδιαφεύγουσες  εταιρείες – φαντάσματα»  ζητάμε:

α) να εκδοθεί νέα κατάλληλη ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΙΚΑ η οποία θα εξαιρεί τα σχολεία από τα πρόστιμα αυτά  και

β) να ακυρωθούν τα όποια πρόστιμα έχουν επιβληθεί για αυτό το λόγο.

Ζητάμε από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας προς τα οποία κοινοποιείται  το έγγραφό μας  αυτό  παρακαλείται να παρέμβει άμεσα,  ώστε να λυθεί το παραπάνω πρόβλημα.