βόλος πόρτες θωρακισμένες, https://power-alarm-systems.gr/. ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ ΒΟΛΟΣ Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 170,0 εκατ. ευρώ από 182,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 12,1 εκατ. ευρώ……

Στα 2,4 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη της Hellas OnLine στο εννεάμηνο ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ ΒΟΛΟΣ Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 7,9%

Στα 2,4 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν τα προ φόρων κέρδη της Hellas OnLine το εννεάμηνο του 2013.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 170,0 εκατ. ευρώ από 182,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, μειωμένα κατά 12,1 εκατ. ευρώ (-6,6%). Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 75% ή 9,2 εκατ. ευρώ περίπου στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο της hellas online.

Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των εσόδων στους τομείς που μπορεί να επηρεάσει η εταιρεία συγκρατήθηκε στο -1,9%, επίδοση η οποία κρίνεται ικανοποιητική αναλογιζόμενοι τον έντονο ανταγωνισμό τιμών ο οποίος συνεχίστηκε αμείωτος και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 7,9% και διαμορφώθηκαν σε 53,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 49,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αύξηση οφείλεται στην αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, μέσω της οποίας αντισταθμίστηκε η απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ήταν μειωμένη κατά 35% σε σχέση με το 9μηνο του 2012.

Παράλληλα, η σημαντική μείωση του κόστους αποσβέσεων κατά 7,3 εκατ. ευρώ και του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 3,7 εκατ. ευρώ συνέβαλλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας προ φόρων (ΕΒΤ) στα 2,4 εκατ. ευρώ για το 9μηνο του 2013 παραμένοντας συνεπής στην πορεία που χάραξε η εταιρεία όλο το τρέχον έτος.

Στο 9μηνο του 2013, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών μεταφράζεται σε αποπληρωμές προμηθευτών, αφού εξαιρώντας περίπου 4 εκατ. ευρώ , τα οποία αφορούν σε συμφωνία ανταλλαγής δικτύου και έως το τέλος του έτους θα συμψηφιστούν με αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται ως απαίτηση, το πραγματικό τους υπόλοιπο μειώθηκε περαιτέρω φτάνοντας στα 68,8 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το τέλος του 2012 η συνολική μείωση του υπολοίπου των προμηθευτών ξεπέρασε τα 11,0 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σειρηνα συναγερμου βολοσ οι ισχυρές ταμειακές ροές επέτρεψαν την περαιτέρω μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 161,3 εκατ. ευρώ, βελτιωμένος κατά 4,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της χρήσης του 2012 και κατά 11,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2013 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Στο εννεάμηνο του 2013 η hellas online συνέχισε την ανοδική της πορεία, διευρύνοντας την πελα ΤΕΙακή της βάση, αυξάνοντας την κερδοφορία της, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων και αυξάνοντας, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, τις συνολικές επενδύσεις κατά 23%. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA) που ξεπερνά το 31% των εσόδων για το εννεάμηνο, κατατάσσει την εταιρεία μας στην κορυφή του κλάδου στην ευρώπη, ενώ οι αυξημένες επενδύσεις εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα αυτά σε βάθος χρόνου. Η βελτίωση της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς μας επιτρέπει να εστιαζόμαστε και να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης

Η συνολική LLU πελα ΤΕΙακή βάση της εταιρίας στο τέλος του 9μηνου του 2013 ανήλθε σε 506.181 πελάτες, αύξηση 4,2% σε σχέση με το 9μηνο του 2012, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,1%. Ο έντονος ανταγωνισμός, ο οποίος συνεχίστηκε αμείωτος και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους έχει οδηγήσει σε μία απώλεια μεριδίου αγοράς για την hellas online κατά 0,5% σε σχέση με το 9μηνο του 2012, ωστόσο είναι συνειδητή επιλογή της εταιρείας να προσφέρει ουσιαστική και διαχρονική αξία στους πελάτες της και όχι ευκαιριακές προσφορές με προσεκτικές εμπορικά κινήσεις και διατηρώντας παράλληλα την οικονομική της ευρωστία.

Επενδύσεις

Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και το επενδυτικό πλάνο της εταιρίας καθώς οι επενδύσεις της κατά το 9μηνο του 2013 ανήλθαν στα 25,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα 430 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 335 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ φτάνοντας σε 50 νομούς και 141 πόλεις.

Πρόσφατες Εξελίξεις

Η hellas online πρωτοπορώντας για μια ακόμα φορά είναι ο πρώτος πάροχος σταθερής τηλεφωνίας και internet που λάνσαρε υπηρεσία streaming μουσικής για τους συνδρομητές της. Το «hol music club by akazoo» δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές της hellas online να απολαύσουν πάνω από 15 εκατομμύρια τραγούδια, από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, g4s συναγερμοι βολοσ μέσω του υπολογιστή, περιμετρικοσ συναγερμοσ βολοσ του κινητού και του tablet. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη μουσική υπηρεσία Akazoo της εταιρείας internetQ.

Η νέα σειρά ευέλικτων προγραμμάτων της hellas online που λανσαρίστηκε στις αρχές του 3ου τριμήνου 2013 και προσφέρουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δυνατότητα στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το χρόνο ομιλίας του προς αστικά, υπεραστικά αλλά και προς όλα τα κινητά όπως αυτός θέλει, έχει βρει ήδη μεγάλη ανταπόκριση από τους οικιακούς πελάτες, καθώς ένας στους τέσσερις νέους συνδρομητές επιλέγει «hol double play ευέλικτα».

Το «hol video club» στα 2 χρόνια παρουσίας του έχει καταφέρει να δώσει μια διαφορετική, διαδραστική εμπειρία τηλεθέασης στο ελληνικό κοινό και με περισσότερες από 3.000.000 θεάσεις video on demand περιεχομένου αποδεικνύει το ενδιαφέρον των συνδρομητών της υπηρεσίας. Με 32 τηλεοπτικά Κανάλια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, το μεγαλύτερο κατάλογο video on demand περιεχομένου -που φτάνει πλέον τους 4.000 τίτλους- σε συνεργασίες με διανομείς και παραγωγούς παγκόσμιου βεληνεκούς (The Walt Disney Company, Warner Bros, 20th Century Fox, Universal, Paramount, Sony Pictures, εξωτερικοσ συναγερμοσ βολοσ MGM, Miramax) όσο και με εγχώριους διανομείς περιεχομένου (Odeon, Village, Hollywood Entertainment, PCV, Web Entertainment) και χρηστικές εφαρμογές, το «hol video club» προσφέρει μια ολοκληρωμένη οικονομική λύση ψυχαγωγίας στο σπίτι.

Συνεχίζει να ενδυναμώνεται το portfolio και το πελατολόγιο των υπηρεσιών «hol cloud», γεγονός που δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εταιρικών πελατών, καθώς καλύπ ΤΕΙ ολοκληρωμένα και οικονομικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. H hellas online παρέχει πλέον και υπηρεσίες Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Security as a Service (SecaaS), καθώς και Desktop as a Service (DaaS – desktop virtualization). Παράλληλα, σύμφωνα με την δημοσιευμένη μελέτη του CloudeAssurance, που αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα στον τομέα της Ασφάλειας cloud, ο τεχνολογικός συνεργάτης της hellas online για τις υπηρεσίες cloud, Intracom Telecom, έχει καταταχθεί ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους παγκοσμίως για θέματα Ασφάλειας Cloud για την ασφαλή λειτουργία των hol cloud υπηρεσιών μας.

Τέλος, το ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της hellas online συνεχίζει να ενισχύεται με νέους πελάτες όπως Digital Ecosystems, βόλος συναγερμοί αυτοκινήτου Peninsula Petroleum, ΒΑΝΟΣ ΑΕ, Tribe, κα, ενώ παράλληλα διευρύνει τις συνεργασίες της με υφιστάμενους όπως τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, ΕΧΑΕ, Telefonica, Lapin House, Seamar Management, βολοσ λειτουργικα συστηματα Leroy Melrin, ΙΑΣΩ, Homenet, ΣΥΝΕΤ Φαρμακοποιών Θες/νίκης κα. προσφέροντας τους νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή/και υπηρεσίες cloud .

ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ ΒΟΛΟΣ ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ ΒΟΛΟΣ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ ΒΟΛΟΣ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ ΒΟΛΟΣ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/600182/sta-24-ekat-euro-ta-pro-foron-kerdi-tis-hellas-online-sto-enneamino/
ΣΥΝΑΡΓΕΡΜΟΙ ΒΟΛΟΣ…

Trendy Polska

Trendy Świat