ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Ανάκαμψη 0,6% το 2014 προβλέπει η Κομισιόν για ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ την Ελλάδα”

Ανάκαμψη 0,6% το 2014 προβλέπει η Κομισιόν για την Ελλάδα ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΤΡΙΚΑΛΑ

Στις εαρινές προβλέψεις του Μαΐου, η Επιτ ροπή προέβλεπε ύφεση 4,2% το 2013 και ανάκαμψη 0,6% το 2014. Για το 2015, στις φθινοπωρινές προβλέψεις της η Κομισιόν εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οκονομίας θα επιταχυνθεί στο 2,9%.

Η ύφεση στην ευρωζώνη (μέσος όρος) θα φτάσει το 0,4% (στις προβλέψεις του Μαΐου γινόταν λόγος για ύφεση επίσης 0,4%) και το 2014 προβλέπεται ανάπτυξη 1,1% (1,2% στις προηγούμενες προβλέψεις) και 1,7% το 2015.

Για την ΕΕ οι εκτιμήσεις είναι μηδενική ανάπτυξη το 2013, 1,4% το 2014 και 1,9% το 2015.

ανεργία 26% το 2014

Αρνητική θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να εκτοξευθεί από το 17,7% το 2011 και το 24,3% το 2012, στο 27% το 2013 (27% ανέφεραν επίσης οι προβλέψεις του Μαΐου), ενώ μείωση θα παρατηρηθεί από το 2014 με 26%, η οποία θα συνεχιστεί το 2015 (24%).

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να φτάσει το 13,5% του ΑΕΠ το 2013 (λόγω της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών) και να μειωθεί στο 2% το 2014 και στο 1,1% το 2015.

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι, από 156,9% το 2012 θα αυξηθεί στο 176,2% το 2013 για να μειωθεί στο 175,9% το 2014 και στο 170,9% το 2015.

Ακόμα, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, θα υπάρξει αποπληθωρισμός 0,8% το 2013 και 0,4% το 2014, ενώ το 2015 αναμένεται πληθωρισμός 0,3%.

Πλεόνασμα το 2013

Σε διαρθρωτικούς όρους η δημοσιονομική προσαρμογή υπήρξε πολύ σημαντική και οδήγησε σε προβλεπόμενο διαρθρωτικό πλεόνασμα το 2013, όταν το 2009 είχε σημειωθεί έλλειμμα 15% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η Επιτ ροπή θεωρεί ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με αποκλίσεις στην εφαρμογή των πολιτικών που μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω την εμπιστοσύνη στην διάρκεια του 2014 και του 2015 και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το εύρος και την ταχύτητα των επενδύσεων αλλά και την ανάπτυξη των εξαγωγών.

Η Επιτ ροπή σημειώνει ακόμη ότι το πρώτο εξάμηνο του 2013 χαρακτηρίστηκε από μια λιγότερο έντονη ύφεση και από τα πρώτα σημάδια εξόδου από τον «πάτο» του οικονομικού κύκλου.

Όπως επισημαίνεται, στα πρώτα τρία τρίμηνα το ΑΕΠ συρρικνώθηκε με μικρότερους ρυθμούς, δηλαδή από 5,7% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο του 2012 και 5,6% το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 3,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Το καλοκαίρι σημειώθηκε ισχυρή αναζωογόνηση του τουρισμού στην Ελλάδα, η οποία επωφελήθηκε από την ισχυρή ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων παραδοσιακών τουριστικών προορισμών, επισημαίνει η Επιτ ροπή.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η ταχύτερη απορροφητικότητα πόρων της ΕΕ και της ΕΤΕπ με την επανέναρξη μεγάλων προγραμμάτων -όπως της κατασκευής αυτοκινητοδρόμων- αναμένεται να αντισταθμίσει τους περιορισμούς στη ρευστότητα και να υποστηρίξει τις επενδύσεις το 2014.

Υποστηρικτικά μέσα είναι επίσης η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και η σταθεροποίηση τη οικονομίας.