ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΕΡΑΤΟ Τις νέες δυνάμεις, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα……

«Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα» ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΕΡΑΤΟ Πειραιώς: Ποιές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα

Τις νέες δυνάμεις, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Ιδιωτικοι ντετεκτιβ αναλύει στην 16σέλιδη έκθεση του ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τρ. Πειραιώς, Ηλίας Λέκκος.

Σύμφωνα με την ανάλυση η οποία τιτλοφορείται «The Greek Banking Sector after the crisis» (το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση), το ελληνικό επιχειρηματικό κλίμα φαίνεται να εξέρχεται από τη φάση συστολής.

Οι δείκτες της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας παραμένουν σε ακραία αρνητικά επίπεδα, αλλά μια οριακή άνοδος έχει παρατηρηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο δείκτης Financial Distress έχει δείξει μια αξιοσημείωτη μείωση, αντανακλώντας την σημαντική ελάφρυνση της οικονομίας από την πίεση. Ωστόσο, τα υψηλά επιτόκια ασκούν αρνητικές επιδράσεις στις επενδύσεις.

Υπάρχει πράγματι μια στενή σχέση μεταξύ του σχηματισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας και της μισθοδοσίας. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και του δανεισμού, ντετεκτιβ τιμες λαρισα αυτό φαίνεται να έχει αποσταθεροποιηθεί από τα μέσα του 2011.

Νέες δυνάμεις που διαμορφώνουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

– Ενοποίηση

– Ανακεφαλαιοποίηση

– Ρευστότητα

– Η μετάβαση στην Τραπεζική Ένωση

-Υιοθέτηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου

Ρευστότητα

Η πρώτη μεγάλη αιτία της μείωσης της ρευστότητας προέρχεται από την σιωπηρή και ρητή πίεση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες στην αποπληρωμή της χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την Πειραιώς.

Η δεύτερη μεγάλη αιτία είναι η πλήρης ανατ ροπή του μηχανισμού δημιουργίας καταθέσεων και της μείωσης καταθέσεων

– Όταν μια τράπεζα εκδίδει ένα νέο δάνειο δημιουργεί ένα επιπλέον ποσό, απιστια είτε σε όσους έχουν λάβει το δάνειο ή στον τελικό αποδέκτη του δανεισμένου ποσό. Για παράδειγμα, όταν ένας δυνητικός αγοραστής ακινήτου παίρνει ένα στεγαστικό δάνειο, μια κατάθεση ίσου ποσού έχει δημιουργηθεί στο λογαριασμό του πωλητή του ακινήτου.

-Επιπλέον, επειδή οι τράπεζες υποχρεούνται να κατέχουν μόνο ένα τμήμα των καταθέσεών τους ως αποθεματικό, αυτή η νέα κατάθεση μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο δάνειο , το οποίο δημιουργεί μια νέα κατάθεση… και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε θέσει σε κίνηση ένα μηχανισμό που δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο καταθέσεων και δανείων.

Δημιουργία καταθέσεων

Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ δανείων και καταθέσεων και ήταν η κύρια αιτία για την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα στην περίοδο μεταξύ 2000-2008.

Πρόσφατα, έχουμε εισέλθει σε έναν αρνητικό κύκλο, όπου η μείωση του τραπεζικού δανεισμού οδηγεί σε μια ανάλογη διάβρωση των καταθέσεων των τραπεζών και ως εκ τούτου στη ρευστότητα του μη τραπεζικού τομέα. Οι τράπεζες περικόπτουν περαιτέρω τον δανεισμό τους, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να διαβρώνονται ακόμη περισσότερο. Έτσι έχουμε μια αντιστροφή του μηχανισμού δημιουργίας καταθέσεων.

Αυτό δεν είναι απλώς ένα ακαδημαϊκό θέμα, αλλά ένα πραγματικό γεγονός. Το 2013, ιδιωτικοι ντετεκτιβ οι καταθέσεις θα έπρεπε να αυξηθούν, δεδομένου ότι είχαμε 2,1 δισ. των φορολογικών επιστροφών, 3,5 δισ. ευρώ πληρωμές από καθυστερούμενες οφειλές του Δημοσίου, 2 δισ. ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων Γεωργίας. Ωστόσο, οι καταθέσεις έχουν παραμείνει στάσιμες.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί λόγω της υποχρέωσης της χώρας μας να χρησιμοποιήσει μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος της για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους.

Οι στόχοι της τραπεζικής ένωσης

Ο στόχος της τραπεζικής ένωσης είναι να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, οι οποίες εμφανίστηκαν κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική και κρίση.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι μπορούν να συνοψιστούν:

-Στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού του τραπεζικού συστήματος, η οποία εκδηλώθηκε και στη μετατόπιση της ρευστότητας από τα αδύναμα στα ισχυρά τραπεζικά ιδρύματα και στη διεύρυνση του χάσματος στο κόστος του χρήματος.

– Στην αποφυγή της μετατ ροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε «ζόμπι» (Zombification), όπου οι τράπεζες συνεχίζουν να αναχρηματοδοτούν τις κακές πιστώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η πραγματοποίηση των ζημιών και να αρνούνται να χορηγήσουν νέα δάνεια σε φερέγγυους πελάτες.

– Στην αποφυγή της χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων για να σώνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με απερίσκεπτες διοικήσεις.

– Στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, Ιδιωτικοι ντετεκτιβ όσον αφορά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν σε μετοχές και ομόλογα τραπεζών.

Kίνδυνοι μετάβασης

Η μετάβαση από το τρέχον ρυθμιστικό καθεστώς σε μια πλήρως ανεπτυγμένη Ένωση Τραπεζών θα είναι παρατεταμένη, «ανώμαλη» και γεμάτη από αβεβαιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, η αβεβαιότητα θα ενισχύεται από τις προσπάθειες για:

-Κοινούς ορισμούς και πρότυπα, π.χ. μη εξυπηρετούμενων δανείων, εποπτικά κεφάλαια, σταθμίσεις κινδύνου, κλπ.

– Αποτίμηση κρατικών ομολόγων, π.χ. συντελεστές στάθμισης κινδύνου

-Αντιμετώπιση χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, ως μέρος του ΣΕΠ

-Ποιος θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις για την εξυγίανση των τραπεζών

– Ευελιξία στην εφαρμογή του bail -in

Stress Test

Για να είναι αξιόπιστες οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων πρέπει να είναι αυστηρές.

Αν είναι όμως αυστηρές ορισμένες τράπεζες θα μπορούσε να αποτύχει.

Για παράδειγμα:

– Ηνωμένο Βασίλειο: Άσκηση 2013 – Με βάση την αναλογία του κεφαλαίου 7%, 5 από τις 8 μεγαλύτερες τράπεζες απέτυχαν: RBS, Lloyds, Barclays, Co – Op, Nationwide

ΗΠΑ: Ετήσια συνολική κεφαλαιακή Αξιολόγησης – Σύμφωνα με την CCAR, οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν στο 5% τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υποθέτοντας το δυσμένες σενάριο. Το 2012 η Citigroup και το 2013 η Goldman Sachs δέχτηκαν παρατηρήσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.

Νέο Μοντέλο Banking I

Η παραδειγματική στροφή της ελληνικής οικονομίας από την κατανάλωση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές θα έχει βαθιά επίδραση στην κατεύθυνση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η άμεση συνέπεια αυτού του επαναπροσανατολισμού είναι ότι οι τράπεζες θα μετατοπίσουν την προσοχή τους από τη χρηματοδότηση της κατανάλωσης στη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου.

Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση:

-εξαγωγικών τομεών

– Βασικών μεταλλων

– Έργων υποδομής

– Γεωργία

– Πράσινη οικονομία

Νέο Μοντέλο Banking IΙ

Την ίδια στιγμή , ριζικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών.

Το τρέχον μοντέλο, σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιορισμένη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο νέων μετόχων, και όπου ο πιστωτικός κίνδυνος μετριάζεται μέσω της χρήσης των ασφαλειών δεν είναι πλέον βιώσιμο.

Αντίθετα, οι τράπεζες είναι αναγκαίο να διασφαλίσουν τη ρευστότητα και τα κεφάλαια τους, χρηματοδοτώντας νέες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ Διαζύγιο – Οδηγός του Πολίτη ΚΕΡΑΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΕΡΑΤΟ Βίντεο: Η Χρυσή Αυγή μετέτρεψε τελετή στις Θερμοπύλες σε ναζιστικό υπερθέαμα

«Οι πολιτικάντηδες με τα „burberry” ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή», απαντά η Χρυσή Αυγή

Είχε δεν είχε η Χρυσή Αυγή κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια, ντετεκτιβ χρεώσεις να μεταβάλει μια τιμητική τελετή στις Θερμοπύλες προς τιμήν του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του, κερατο απιστια σε ένα εθνικιστικό σόου.

Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος συγκεντρώθηκαν στο χώρο όπου δόθηκε η μάχη των Θερμοπυλών με σκοπό να τιμήσουν το μεγάλο στρατάρχη και τους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την προέλαση των Περσών. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τιμητική τελετή, απιστια εξελίχθηκε σε ένα ναζιστικό, παραστρατιωτικό υπερθέαμα. Οι παρευρίσκοντες σχημάτισαν έναν μαίανδρο και ανάβοντας δαυλούς εκτελούσαν με θέρμη τα στρατιωτικά παραγγέλματα του Ηλία Κασιδιάρη, ενώ τραγουδούσαν τον ύμνο της οργάνωσης.

Αυτό όμως δεν αρκούσε, καθώς οι συμμετέχοντες θέλοντας να δώσουν κλίμα… γηπέδου άναψαν δεκάδες καπνογόνα!

Το… πρωτότυπο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στο Λεωνίδα περιελάμβανε και χαιρετισμό με υψωμένο το χέρι από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, Γραφεια ντετεκτιβ ο οποίος, γραφεια παρακολουθησησ αθηνα σε λόγο που έβγαλε, καταφέρθηκε κατά των πολιτικών της Ελλάδας και φυσικά αποθεώθηκε από τα μέλη του κόμματός του.

<iframe src="http://www. YouTube.com/embed/N0MnK8jYluQ?feature=player_embedded” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”360″ width=”640″>

<iframe src="http://www. YouTube.com/embed/5Fy1M1AhdWs?feature=player_embedded” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”360″ width=”640″>

Τι απαντά η Χρυσή Αυγή

Πάντως, έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε με το εθνικιστικό σόου στις Θερμοπύλες και την έκταση που πήρε το θέμα, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έναν «οχετό ύβρεων και άθλιας παραπληροφόρησης» κατά του Εθνικιστικού Κινήματος.

«Οι πολιτικάντηδες με τα „burberry” που χαζογελάνε στις τηλεοπτικές κάμερες, ασφαλώς ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η Χρυσή Αυγή και συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αυτοί που στέλνουν τις κομματικές τους νεολαίες στην Μύκονο για „clubbing”, πολεμούν τους νέους Εθνικιστές που τιμούν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες».

«Η Χρυσή Αυγή προσηλωμένη στις αιώνιες αξίες του Ελληνισμού, θα συνεχίσει να αποδίδει τιμές στους Πατέρες, με την αισθητική και τα σύμβολα που γέννησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμα και στο άχρωμο σήμερα.», καταλήγει.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΕΡΑΤΟ Πάνος Καμμένος: «Δεν πάω με μνημονιακά κόμματα»

Άσκησε δριμεία επίθεση σε Σαμαρά και Βενιζέλο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόεκειται να συνεργαστεί με μνημονιακά κόμματα

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του με μνημονιακά κόμματα ο Πάνος Καμμένος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στη ΔΕΘ. «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα σύγκλισης μετεκλογικά με μνημονιακά κόμματα», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ενώ σε ερώτηση τι θα πράξει αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στον κ. Σαμαρά και στον κ. Τσίπρα δεν απάντησε, λέγοντας «είναι σαν να μου λέτε να παντρευτώ με το στανιό την άλλη εβδομάδα έναν από τους δυο».

Ως προς τα σενάρια εκλογών, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό σε ενδεχόμενες εκλογές να δημιουργηθεί κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, απορρίπτοντας ωστόσο την συνεργασία με μνημονιακά κόμματα. «Οι ΑΝΕΛ δεν θα κάνουν σε καμία περίπτωση πίσω στις θέσεις τους. Ωστόσο πιθανό να υπάρξουν συγκλίσεις με αντιμνημονιακά κόμματα και βουλευτές  για να βγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί για εκλογές».

 

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι σχηματισμοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχουν μετά τις εκλογές και εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα δώσουν τη δυνατότητα συγκλίσεων με κόμματα και βουλευτές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, βάζοντας ορισμένες «κόκκινες γραμμές», κυρίως στα εθνικά θέματα.

Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο ότι είπαν «ψέματα» στη ΔΕΘ και είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας άλλαξε θέση και από την καταγγελία του Μνημονίου τώρα μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση. Το κόμμα του επιδιώκει τις εκλογές – όπως είπε – για να αλλάξει το σκηνικό.

«Εμείς λέμε την αλήθεια στο λαό και επιβεβαιωνόμαστε. Κάθε μέρα οι δανειστές επιβάλουν συνεχώς νέα μέτρα με σκοπό να καταργήσουν το εθνικά κυρίαρχο κράτος που λέγεται Ελλάδα»

Άσκησε δριμεία κριτική στον Σαμαρά λέγοντας ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ ήταν «one night stand» και προσέθεσε ότι: «ο Σαμαράς το 2011 μιλούσε κατά των μνημονίων και τώρα με τον Βενιζέλο είναι εκτελεστές αυτής της πολιτικής που κατηγορούσαν».

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων πρό ΤΕΙνε μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, φόρο 1% στις γονικές παροχές, μείωση της φορολογίας κάτω από το 8% για να ανταγωνιστούμε τις γειτονικές χώρες και καθορισμό της τιμής του πετρελαίου στο 1 ευρώ.

Ο κ. Καμμένος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των θέσεων του κόμματος, τις οικονομικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την ανακούφιση του λαού και έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό» σημείωσε ο κ. Καμμένος. Ταυτόχρονα, όπως υποστήριξε, «θέλουμε να ξεκινήσει ο λογιστικός έλεγχος του χρέους, να καταργηθεί το χρέος και να αρχίσει επιτέλους η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου».

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΕΡΑΤΟ

source: http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/605014/oi-ellinikes-trapezes-prepei-na-prosarmostoun-sta-nea-dedomena/




ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΕΡΑΤΟ…

Trendy Polska

Trendy Świat