ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ επαφεσ συναγερμου ΒΟΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ συναγερμοι gsm skroutz ΒΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΒΟΛΟΣ Για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των bosch συναγερμοσ ajax τιμεσ ΒΟΛΟΣ συναγερμοι αντιπροσωπεια ΒΟΛΟΣ αρμοδίων παγιδα συναγερμου ΒΟΛΟΣ οργάνων του Δημοσίου, συναγερμοσ για σπιτι ΒΟΛΟΣ οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδη…”

Ασφαλισμένοι της «Ασπίς» ζητούν 2.500.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΒΟΛΟΣ

Για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδη

Ασφαλισμένοι στην Ασπίς Πρόνοια, η άδεια λειτουργίας της οποίας έχει ανακληθεί το 2008 και βρίσκεται έκτοτε σε καθεστώς εκκαθάρισης, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και ζητούν με αγωγές τους από το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 2.309.702 ευρώ για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδη, όπως επίσης διεκδικούν και το ποσό των 280.000 ευρώ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που δέχθηκαν  (συνολικά αξιώνουν 2.589.702 ευρώ).

Οι τέσσερις ασφαλισμένοι είχαν συνάψει με την Ασπίς Πρόνοια διάφορα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι «Aspis Plus», «Aspis Aset» και «Βασική Ασφάλεια ζωής Αspis Bond δημιουργίας κεφαλαίου», κ.ά.

Τα προγράμματα αυτά τα οποία κατά κανόνα  ήταν δέκατους διάρκειας, ήταν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής συνδεόμενα με επενδύσεις και είχαν αποταμιευτικό χαρακτήρα.  Οι  ασφαλισμένοι κατέβαλαν  υψηλά εφάπαξ ασφάλιστρα και στην λήξει των συμβολαίων θα  ελάμβαναν το κεφάλαιο και bonus.

Σύμφωνα με ένα από τα εν λόγω  προγράμματα ο ασφαλισμένος κατέβαλαν το ποσό των  1.087.983 ευρώ για την αγορά μεριδίων του προγράμματος «Ασπίς Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο» και με τη δεκαετή λήξη του συμβολαίου του θα ελάμβανε το ποσό του 1.512.605 ευρώ και bonus  229.273 ευρώ.

Αρχικά οι ασφαλισμένοι κατέθεσαν τις αγωγές τους στο Διοικητικό Πρωτοδικείου Αθηνών. Όμως, ο πρόεδρος του ΣτΕ  Σωτήρης Ρίζος  μαζί με τα άλλα δύο μέλη της αρμόδιας επιτ ροπής, λόγω του ενδιαφέροντος της υπόθεσης και του γεγονότος ότι απασχολεί μεγάλη μερίδα του κοινωνικού συνόλου, αλλά και για να  μην «σέρνονται» σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων (Πρωτοδικείο, Εφετείο και ΣτΕ) παρόμοιες αγωγές που έχουν κατατεθεί, εισήγαγε την υπόθεση με διαδικασίες «εξπρές» στο ΣτΕ για οριστική επίλυση. 

Η απόφαση του ΣτΕ θα αποτελέσει υποχρεωτικό  πιλότο για όλες τις όμοιες εκκρεμείς υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Στις αγωγές υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα το  Δημόσιο έχει την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του. Έτσι, τα αρμόδια όργανα της διεύθυνσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αναλογιστικής και της επιτ ροπής εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης, όπως και της διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών, δεν προέβησαν στου αναγκαίους προληπτικούς ελέγχους και  στη λήψη των αναγκαίων κατασταλτικών μέτρων, πριν γίνει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια, σημειώνουν οι ασφαλισμένοι.

Μάλιστα, καταλογίζουν στο Δημόσιο ότι τα αρμόδια όργανά του άσκησαν πλημμελώς τις αρμοδιότητες τους στον έλεγχο της Ασπίς Πρόνοια και δεν έλαβαν κανένα αναγκαίο μέτρο. Αναλυτικότερα, οι αρμόδιοι φορείς αγνοώντας το τεράστιο έλλειμμα που υπήρχε  στην ασφαλιστική εταιρεία, λόγω της πτώσης των τιμών, μετοχών και ομολόγων της, δεν απαίτησαν να λάβει η εταιρεία τα αναγκαία μέτρα, όπως είναι σχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ούτε όμως προέβησαν στον έλεγχο της αλήθειας των ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, παρά τις επισημάνσεις των ορκωτών λογιστών.

Ακόμη, σύμφωνα με τους ασφαλισμένους, οι αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου παραβίασαν τις νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο του ισολογισμού και της σύστασης «επαρκούς διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας» (ίδια κεφάλαια) της Ασπίς.

Το έτος 2000 η Ασπίς είχε ζημιά 58.265.140 ευρώ, αναφέρεται στις αγωγές, και παρ΄ όλα αυτά κατάφερε  να την μετατρέψει σε υπερτιμολόγηση των κεφαλαίων της και του «διαθεσίμου περιθωρίων φερεγγυότητας», κάτι το οποίο είχε επισημανθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές, αλλά αυτό αγνοήθηκε παντελώς από τους κρατικούς φορείς, ενώ οι εποπτικές αρχές αν κα όφειλαν από τη νομοθεσία να υπολογίσουν το περιθώριο φερεγγυότητας του ασφαλιστικού Ομίλου Ασπίς, δεν το έπραξαν.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν οι ασφαλισμένοι,  δεν ελέγχθηκαν οι ενέργειες του  τέως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ασπίς και ήδη έγκλειστου στις φυλακές Κορυδαλλού Παύλου Ψωμιάδη, ο οποίος ήλεγχε  άμεσα και έμμεσα  το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της επίμαχης ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο Παύλος Ψωμιάδης ανεξέλεγκτα μετακινούσε τεράστιε ποσά από την Ασπίς Πρόνοια σε προσωπικές του εταιρείες, ενώ υπεξαιρούσε διαρκώς ποσά από την ασφαλιστική εταιρεία και τα πίστωνε στους δικούς του λογαριασμούς χωρίς ποτέ να τα επιστρέφει στην Ασπίς, υπογραμμίζουν οι ασφαλισμένοι. Την ίδια περίοδο ο Παύλος Ψωμιάδης υπερτιμολογούσε τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα παραπλανούσε τους ασφαλισμένους σχετικά με την φερεγγυότητα της Ασπίς, σημειώνεται στις αγωγές.

Κοντολογίς, από το 2002 έως το  2008 οι εποπτικές αρχές με παράνομες πράξεις και παραλείψεις τους, παραβίασαν σωρεία νομοθετικών διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και να διογκωθεί το έλλειμμα της Ασπίς, να επέλθει μύωση  των κεφαλαίων της και του διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας (ίδια κεφάλαια) και να αυξηθεί το παθητικό της εταιρείας.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια ζημιά των ασφαλισμένων, καταλήγουν οι αγωγές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΒΟΛΟΣ Νέο «τσεκούρι» στις συντάξεις

Αίσθηση από την παραδοχή της διοίκησης του ΙΚΑ ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων – Κατόπιν εορτής, το Ίδρυμα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επανέλεγχο και αποκατάσταση των αδικιών

Σε μειώσεις συντάξεων και παροχών θα οδηγηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της υστέρησης εσόδων, της ύφεσης και της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου της ομοσπονδίας των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η κύρια σύνταξη θα υποστεί μείωση 10%, η επικουρική 30%, ενώ θα καταργηθεί εντελώς το εφάπαξ.

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας στο υπουργείο Εργασίας (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΔ κλπ) εξήγγειλαν επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες, αρχής γενομένης από τις 16 Σεπ Τεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διαθεσιμότητα 600 συναδέλφων τους.

«Δεν περισσεύει κανένας, αν αποχωρήσουν κι άλλοι υπάλληλοι» τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Και συμπλήρωσε: «Θα κάνουν διπλάσιο χρόνο να εκδοθούν οι κύριες συντάξεις. Ήδη, η καθυστέρηση φτάνει τους 15 μήνες, ενώ σε κάποια υποκαταστήματα της περιφέρειας, όπως της Χαλκίδας, φτάνουν τους 24».

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1.000.000. Κάτι το οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιήσει ο Οργανισμός, καθώς δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία για την ανεργία εδώ και τέσσερις μήνες, όπως αναφέρει το newmoney.gr.

«Κούρεψαν» κατά λάθος χιλιάδες συντάξεις

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η παραδοχή, εκ μέρους της ηγεσίας του ΙΚΑ, ότι έγιναν λάθος υπολογισμοί στις περικοπές χιλιάδων συντάξεων.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η παραδοχή των λανθασμένων υπολογισμών έγινε μάλιστα από τον ίδιο το διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος απέσ ΤΕΙλε χθες σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις οποίες και καλεί να σταματήσουν να διορθώνουν τα λάθη στις μειώσεις των συντάξεων που εντοπίζουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, καθώς στο εξής, όπως αναφέρει, η διαδικασία αυτή θα γίνει μαζικά για όλες τις συντάξεις όλων των Ταμείων κι εκεί θα φανεί αυτόματα πόσοι είχαν μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που δικαιολογούν οι μνημονιακοί νόμοι, οπότε και θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά, αλλά και πόσοι γλίτωσαν τις περικοπές, επειδή τα Ταμεία τους δεν είχαν αποστείλει τα ακριβή στοιχεία στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμής Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πλέον, κατόπιν… εορτής, το ΙΚΑ προχωρά σε επανέλεγχο των περικοπών στα ποσά των συντάξεων, έπειτα από τη διαπίστωση ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά και άλλες, όπου δεν έγιναν οι μειώσεις που είχαν προβλεφθεί.

Τα λάθη που έγιναν στη διαδικασία προσαρμογής των συντάξεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην περικοπούν κατά 12% όλες οι συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έγιναν μειώσεις αδίκως.

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΙΚΑ θα καταγράψει αναλυτικά σε ποιους πρέπει να επιστραφούν ποσά που έχουν παρακρατηθεί και σε ποιους πρέπει να επιβληθούν μειώσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΒΟΛΟΣ

source: http://www.protothema.gr/greece/article/323183/asfalismenoi-tis-aspis-zitoun-2500000-euro-apo-to-elliniko-dimosio/
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΒΟΛΟΣ…