Badania przeprowadzono w 7 krajach Europy. Wyniki są dość szokujące, zwłaszcza jeśli chodzi o spożywanie przez młodzież alkoholu. Okazało się, że 58% Francuzów w wieku 17-18 lat przynajmniej raz w życiu próbowała narkotyków. Trochę mniejszy wskaźnik odnotowano (41%) we Włoszech i (38%) na Słowacji. Szwecja przedstawia się w tym rankingu najlepiej. W tym kraju do używania substancji odurzających przyznało się tylko 15% przebadanej młodzieży.  W Polsce wyniki też nie były zbyt zadowalające – 35%. Wskaźniki Łotwy i Grecji wyniosły odpowiednio 24 i 16%. Znacznie wyższe wskaźniki dotyczą spożywania przez młodzież alkoholu – najniższą liczbę zanotowano we Francji i wynosi ona…91%!

Naukowcy zwracają uwagę na to, że już w latach 90tych spożycie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wzrosło w znaczący sposób. W ciągu ostatnich lat stało się problemem społecznym na skalę światową